1. Συμπληρώνω το κείμενο με ό,τι ταιριάζει:


Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος". Αν συμπληρώσεις όλα τα κενά σωστά - πρόσεχε την ορθογραφία των λέξεων- θα πάρεις "δώρο" μια ωραία εικόνα απ' την περιοχή του Ζαγορίου.

Χάρτης με κοινότητες που είχαν πετύχει ειδικά προνόμια

xarths_koin_pronomio.png
Οι Έλληνες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας είχαν μια μορφή αυτοδιοίκησης, η οποία υπήρχε απ' τα και χρόνια. Οι Τούρκοι τους άφησαν να με τον ίδιο τρόπο. Έτσι πέτυχαν να καλύτερα τους Έλληνες και να πιο εύκολα τους .
Μάλιστα μερικές κοινότητες εξαιτίας της τους, της που είχαν ή για άλλους λόγους, πέτυχαν απ' το σουλτάνο το . Δηλαδή μόνο αυτές οι κοινότητες πλήρωναν και γλίτωναν από διάφορες . Το προνόμιο αυτό βοήθησε κάποιες περιοχές (Μ, Ζ, Κ, Χ κ.ά) να γνωρίσουν μεγάλη ανάπτυξη.

Με τη βοήθεια του χάρτη αναγνώρισε τις περιοχές που είχαν πετύχει το "κοινοτικό προνόμιο". Τα ονόματά τους βρίσκονται στο υπόμνημα του χάρτη. Στη συνέχεια γράψε σε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα βρίσκονται αυτές οι περιοχές:

1. που βρίσκονται στη
2. που βρίσκεται στην
3. που βρίσκονται στην
4. που βρίσκονται στα νησιά του πελάγους
5. που βρίσκεται στα νησιά του πελάγους