1. Υπολόγισε με το νου:

Μπορείς να λύνεις, αν θες τις πράξεις σ' ένα χαρτί.
Πατώντας το κουμπί HELP παίρνεις βοήθεια για τη λύση της κάθε πράξης.

Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".

Χ 10
X 100
X 1.000
: 1.000
: 100
: 10
Χ 0,1
Χ 0,01
Χ 0,001
8
150
1,3
2,34