ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


Α' Γυμνασίου Β' Γυμνασίου Γ' Γυμνασίου
Περίληψη
Εκπαιδευτικά βίντεο
Αναλυτική Θεωρία
5 Ενότητες Μαθημάτων
Πρόγραμμα Παρουσιάσεων
Επεξεργασία Κειμένου
Θεωρία
Εκπαιδευτικά βίντεο
Αναλυτική Θεωρία
Θεωρία
Αναλυτική Θεωρία
Εκπαιδευτικά βίντεο
QBASIC Download
Διαδίκτυο
ΒΙΒΛΙΟ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενότητα A1 - Βασικές ένοιες, Οθόνη, Ιστορία υπολογιστή (σ. 12 - 32)
Ενότητα A2 - Λογισμικό τού υπολογιστή, Ιοί (σ. 34 - 50)
Ενότητα A3 - Ζωγραφική, Επεξεργασία κειμένου (σ. 52 - 72)
ΒΙΒΛΙΟ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενότητα B1 - Ψηφιακός Κόσμος, Εσωτερικό, Πολυμέσα, Δίκτυα (σ. 104 - 130)
Ενότητα B2 - Αρχεία, Φάκελλοι (σ. 132 - 144)
Ενότητα B3 - Μηχανές Αναζήτησης, Λογιστικά Φύλλα (σ. 146 - 164)
Περιλήψεις μαθημάτων
ΒΙΒΛΙΟ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ενότητα A4 - Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, Ταχυδρομείο (σ. 74 - 93)
Ενότητα Γ1 - Προγραμματισμός (σ.176 - 202)
α) Ασκήσεις A' Τριμήνου
β) Ασκήσεις A' Τριμήνου
γ) Ασκήσεις A' Τριμήνου
δ) Ασκήσεις A' Τριμήνου

α) Ασκήσεις Β' Τριμήνου
β) Ασκήσεις Β' Τριμήνου
γ) Ασκήσεις Β' Τριμήνου

Ασκήσεις Επαναληπτικές
1. Ασκήσεις A' Τριμήνου (Εσωτερικό Υπολογιστή)
2. Ασκήσεις A' Τριμήνου (Εσωτερικό Υπολογιστή)
3. Ασκήσεις A' Τριμήνου (Εσωτερικό Υπολογιστή)
4. Ασκήσεις A' Τριμήνου (Εσωτερικό Υπολογιστή)

1. Ασκήσεις B' Τριμήνου (Αρχεία - Φάκελλοι)
2. Ασκήσεις B' Τριμήνου (Αρχεία - Φάκελλοι)
3. Ασκήσεις B' Τριμήνου (Αρχεία - Φάκελλοι)
4. Ασκήσεις B' Τριμήνου (Αρχεία - Φάκελλοι)
5. Ασκήσεις B' Τριμήνου (Αρχεία - Φάκελλοι)

Εξάσκηση στήν αντιγραφή αρχείων
Ασκήσεις Γ' Τριμήνου (Excel)
Ασκήσεις Γ' Τριμήνου (Excel)
Ασκήσεις Επαναληπτικές
α) Ασκήσεις A' Τριμήνου (Internet)
β) Ασκήσεις A' Τριμήνου (Internet)
γ) Ασκήσεις A' Τριμήνου (Internet)
δ) Ασκήσεις A' Τριμήνου (Internet)

Ασκήσεις B' Τριμήνου (Data Base)
Ασκήσεις B' Τριμήνου (Data Base)

α) Ασκήσεις Γ' Τριμήνου (BASIC)
β) Ασκήσεις Γ' Τριμήνου (BASIC)
γ) Ασκήσεις Γ' Τριμήνου (BASIC)

δ) Ασκήσεις Γ' Τριμήνου (BASIC)
ε) Ασκήσεις Γ' Τριμήνου (BASIC)
στ) Ασκήσεις Γ' Τριμήνου (BASIC)
ζ) Ασκήσεις Γ' Τριμήνου (BASIC)


Ασκήσεις

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε στις 10 Ιουνίου 2003.

My IP is
Απαραίτητο είναι το πρόγραμμα Flash Player.