Ψάχνοντας το σωματίδιο Χίγκς: ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας χώρου για τη διδασκαλία των υποατομικών σωματιδίων σε μαθητές του δημοτικού.

Οι «Eπιστημοναύτες» από τη Ρόδο το τελευταίο διάστημα μαθαίνουν για τη δομή της ύλης και τα υποατομικά σωματίδια.  Η διδασκαλία αυτών όμως μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη για μαθητές του δημοτικού, πόσο μάλλον για αυτούς της Γ’ και Δ’ τάξης. Το παιχνίδι «Ψάχνοντας το σωματίδιο Χίγκς» είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν τα υποατομικά σωματίδια αλλά παράλληλα να αναπτύξουν δεξιότητες και αρετές που χαρακτηρίζουν τους ερευνητές αυτών των σωματιδίων.

Σενάριο παιχνιδιού

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει την ενότητα γνωριμίας με το CERN, οι μαθητές μεταφέρονται στα άδυτα του επιταχυντή και στο δικό τους εργαστήριο, το οποίο όμως βρίσκεται στον χώρο του σχολείου. Έχουν ήδη ολοκληρώσει μια επιτυχημένη σύγκρουση δέσμης σωματιδίων και καλούνται να εντοπίσουν τα σωματίδια που έχουν προκύψει από αυτή. Μέσα από τον χάρτη του παιχνιδιού εντοπίζουν τις τροχιές των σωματιδίων προκειμένου να εντοπίσουν την ακριβή θέση τους. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των φορητών τους συσκευών (ταμπλέτες), σκανάρουν τα σωματίδια (στο πίσω μέρος φέρουν έναν QR), ώστε να συλλέξουν πληροφορίες για τη μάζα του σωματιδίου αλλά και το ηλεκτρικό φορτίο που φέρει, προσομοιώνοντας κατά αυτόν το τρόπο τις μετρήσεις που κάνουν οι ερευνητές του CERN για την άντληση των δεδομένων.

Οι ομάδες των μαθητών συμβουλεύονται γραπτές σημειώσεις αλλά και τις άλλες ομάδες για να αντιπαραβάλουν πληροφορίες και να ταυτοποιήσουν  ποιο σωματίδιο έχουν βρει προάγοντας έτσι τη συνεργασία αλλά και τον λογικό τρόπο σκέψης. Τα σωματίδια κατηγοριοποιούνται βάσει αυτών που έχουμε μάθει (κουαρκς, λεπτόνια). Οι νικητές ίσως είναι τυχεροί και βρουν ένα σωματίδιο που δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί…το μυστηριώδες σωματίδιο του Χιγκς.

Το παιχνίδι σχεδιάστηκε στην πλατφόρμα ARIS (Augmented Reality for Interactive Storytelling) (http://arisgames.org/). Πρόκειται για μια πλατφόρμα Ε.Π. ανοιχτού κώδικα για συσκευές κινητής τεχνολογίας που υποστηρίζουν iOS λειτουργικό σύστημα.

Τελικά το σωματίδιο Χιγκς κρυβόταν στη Ρόδο!