Νέες ομάδες των Επιστημοναυτών στη Σύρο

Οι νέες ομάδες των Επιστημοναυτών από τη Σύρο, πήραν τα ονόματα και τα συμβολά τους από τις οικογένειες των στοιχειωδών σωματιδίων. Γνωρίστε τα κουάρκ, τα λεπτόνια, τα μποζόνια και τα αντι-κουάρκ πατώντας εδώ!!