Ηλιακό Σύστημα

Οι μικροί Επιστημοναύτες από τη Χίο, αφού συνέλλεξαν πληροφορίες από το διαδίκτυο και από τα εγκυκλοπαιδικά βιβλία της βιβλιοθήκης της τάξης, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους σχετικά με το ηλιακό σύστημα.  Έτσι έμαθαν ότι ο Ήλιος  γεννήθηκε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια από μια βαρυτική κατάρρευση ενός γιγάντιου μοριακού νέφους.  Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι πλανήτες. Οι τέσσερις πρώτοι πιο κοντινοί πλανήτες στον Ήλιο έχουν στερεό φλοιό και λέγονται γεώδεις. Αυτοί είναι ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης. Οι υπόλοιποι τέσσερις, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας είναι οι εξωτερικοί αέριοι γίγαντες. Ανάμεσα στον Άρη και τον Δία υπάρχει η ζώνη των Αστεροειδών. Οι τροχιές των πλανητών του ηλιακού συστήματος οριοθετούνται  περίπου στο ίδιο επίπεδο, το οποίο καλείται εκλειπτική. Όλες οι τροχιές έχουν την ίδια φορά (αντίθετη με τους δείκτες του ρολογιού). Η περισσότερο έκκεντρη τροχιά (ελλειπτική) ανήκει στον Ερμή και η λιγότερο έκκεντρη (κυκλική) στην Αφροδίτη.

Στη συνέχεια οι μαθητές και οι μαθήτριες της τάξης έφτιαξαν τους πλανήτες χρησιμοποιώντας χαρτοπολτό, τους έκαναν μαγνήτες και δημιούργησαν ένα μαγνητικό μίνι-πλανητάριο το οποίο θα συμπεριληφθεί στο «Κουτί της Ύλης». Πάνω σε αυτό τα παιδιά μιμήθηκαν την περιφορά των πλανητών γύρω από τον ήλιο καθώς και την περιστροφική τους κίνηση.