Χημικά Στοιχεία

Όλο αυτό το διάστημα, εξερευνόντας τη «Δομή της Ύλης», περάσαμε από διάφορους σταθμούς. Ανακαλύψαμε ότι τα κουαρκ που είναι οι θεμελιώδεις δομικοί λίθοι της ύλης, ενώνονται σε τριάδες και δημιουργούν τους πυρήνες των πρωτονίων και των νετρονίων. Όλα αυτά και με τη συνεισφορά των ηλεκτρονίων που περιφέρονται γύρω από τους πυρήνες, γεννούν τα άτομα. Με τη σειρά τους τα άτομα συνδυάζονται μεταξύ τους και φτιάχνουν τα διάφορα χημικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον περιοδικό πίνακα. Τα χημικά στοιχεία διακρίνονται σε μέταλλα, μεταλλοειδή και αμέταλλα. Τα πιο γνωστά παραδείγματα χημικών στοιχείων είναι ο άνθρακας, το υδρογόνο, το οξυγόνο (αμέταλλα), το πυρίτιο, το αρσενικό (μεταλλοειδή), το αλουμίνιο, ο σίδηρος, ο χαλκός, ο χρυσός, ο υδράργυρος και ο μόλυβδος (μέταλλα). Στο φλοιό της Γης συναντάμε 92 διαφορετικά χημικά στοιχεία.

Οι μαθητές της Στ? τάξης δημιούργησαν δύο παιχνίδια για την εμπέδωση των χημικών στοιχείων που εμπλούτισαν το «Κουτί της Ύλης».  Ένα παιχνίδι μνήμης φτιαγμένο με την τεχνική της πυρογραφίας και ένα παιχνίδι με κάρτες, το γνωστό σε όλους «ΥΠΕΡΑΤΟΥ».