Μαθαίνοντας με τις Νέες Τεχνολογίες

Στην ενότητα αυτή οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ και Δ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ψίνθου θα γνωρίσουν τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, θα μάθουν για την δομή της ύλης, το καθιερωμένο πρότυπο για την δημιουργία του σύμπαντος καθώς και την λειτουργία του μεγαλύτερου στον κόσμο επιστημονικού κέντρου σωματιδιακής φυσικής μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες ( διαδραστικά παιχνίδια, εφαρμογές, ψηφιακά εργαλεία) αλλά και οι τεχνολογίες αιχμής (Εικονική-Επαυξημένη Πραγματικότητα).