ΓΕΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Άσκηση αντιστοίχισης

Ενώστε τα δεδομένα από την δεξιά στην αριστερή στήλη.