Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα

Συντάκτης: Αργυρίου Γεώργιος

Συμπληρώστε όλα τα κενά, στη συνέχεια πατήστε "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Χρησιμοποιήστε το "Βοήθεια" για να έχετε τμηματική βοήθεια, αν η απάντηση σας δυσκολεύει. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο "Συμβουλή" για να πάρετε βοήθεια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι θα χάσετε πόντους αν ζητήσετε συμβουλές ή βοήθεια!
Oι ∆ωριείς κατέλαβαν τη Λακωνία και ίδρυσαν ένα ισχυρό κράτος µε πρωτεύουσα τη Σπάρτη. Oι παλιοί κάτοικοι έγιναν , που εργάζονταν στα κτήµατα. Με το εµπόριο ασχολήθηκαν οι , που κατοικούσαν σε συνοικισµούς γύρω από τη Σπάρτη.
Oι νόµοι έγιναν πιο . Πάντα υπήρχε ο φόβος µήπως επαναστατήσουν οι είλωτες, οι οποίοι µε τον καιρό είχαν γίνει πιο πολλοί από τους Σπαρτιάτες. O λόγος αυτός έκανε τους Σπαρτιάτες να καθηµερινά και να ασχολούνται µε πολεµικά έργα. Έπρεπε να είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τον εχθρό µέσα στη Σπάρτη, αλλά και έξω απ' αυτή, σε περιοχές που είχαν κατακτήσει.
Η Σπάρτη είχε δύο , οι οποίοι όµως δεν είχαν µεγάλη εξουσία. Όταν ξεσπούσε πόλεµος, γίνονταν του στρατού.
Τα σοβαρά ζητήµατα τα συζητούσαν στην και έπαιρναν τις κατάλληλες αποφάσεις. Στη συνέλευση αυτή έπαιρναν µέρος µόνο οι Σπαρτιάτες που ήταν πάνω από χρόνων.