Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη

Παρατηρήστε το χάρτη και καθορίστε τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.