Κλίμα ή καιρός

Διαλέξτε τη λέξη ΚΛΙΜΑ ή ΚΑΙΡΟΣ ανάλογα με τη φράση που εμφανίζεται κάθε φορά.

Το κλίμα και ο καιρός

Το κλίμα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως σε μια περιοχή και επαναλαμβάνονται λίγο πολύ κάθε χρόνο.
Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο καιρός, εννοούμε τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή για ένα συγκεκριμένο και σύντομο χρονικό διάστημα.