ΠΗΓΗ: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Παρατηρήστε το παραπάνω γράφημα.

- Τι μπορείτε να πείτε για την εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας από το 1950 και μετά;

Σημείωση: Τα στοιχεία του 2011 είναι προσωρινά