Σύρετε τις σωστές λέξεις στα κενά διαστήματα
(Οι σωστές απαντήσεις θα εμφανιστούν μόλις σύρετε και το τελευταίο στοιχείο)