Ο αγώνας στο σχολείο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1                     
         2             
3                      
                  
4                      
                5     
6            7              
                   
           8           
                  

Οριζόντια:

3. Οι νόμοι του Σόλωνα και του Κλεισθένη, οδήγησαν στη γέννηση της ................ στην αρχαία Αθήνα.
4. H αξία του παιχνιδιού βρίσκεται στη χαρά της ............... και όχι απαραίτητα στη νίκη.
6. Οι κανόνες βοηθούν ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους, όταν στηρίζονται στην ...........
7. Η Εκκλησία διδάσκει την αγάπη και την ...............
8. Η Εκκλησία οργάνωσε τη ζωή της, με βάση αυτά τα λόγια του ........

Κάθετα:

1. Ο Χριστός έδωσε μέσα από τη ............ του πολλά παραδείγματα.
2. Είναι πολύ σημαντικό όλοι ν' ακολουθούν τους ίδιους .............
5. Ο Θεός έδωσε τους πρώτους κανόνες για να μπορούν οι άνθρωποι να ξεχωρίζουν το σωστό από το .............