Οι μαθητές του Χριστού προετοιμάζονται για αγώνες

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
         1      
   2            
           3    
             
 4              
       5        
     6          
7               
             
             
             
             
             

Οριζόντια:

2. Οι μαθητές είχαν επιθυμία για τη φροντίδα της ψυχής του .............τους
5. Ο Ιάκωβος ήταν αδελφός με τον .............
7. Ο μαθητής Φίλιππος, έφερε έναν καλό φίλο του, το .................

Κάθετα:

1. Ο Πέτρος ήταν αδελφός με τον .............
2. Ο Χριστός προειδοποίησε τους μαθητές του ότι τους στέλνει σαν ............ανάμεσα σε λύκους.
3. Ο Χριστός προετοίμασε τους μαθητές του να δεχτούν την οργή και το ..........των ανθρώπων.
4. Ο Χριστός προετοίμαζε τους μαθητές του για να γίνουν « ..........ανθρώπων»
6. Ο Χριστός διάλεξε για .........του απλούς ανθρώπους.