Αγώνας με τη δύναμη της αγάπης

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1           2        
               
               
   3              
               
 4                
        5         
 6                
               
               
               
               
               
               

Οριζόντια:

1. Ο ίδιος ο Χριστός έδειξε την απέραντη αγάπη του για τον άνθρωπο, όταν ................
3. Ο μοναχός Αγάθωνας όταν έφτασε στην πόλη, συνάντησε έναν άστεγο και ............γέροντα.
4. Η ........... μαζί με την πίστη, την ελπίδα και την υπομονή δίνουν στον αγώνα μας μοναδική αξία!
5. Πρέπει να αγαπάμε το .............. μας όπως τον εαυτό μας.
6. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε όσα μας χωρίζουν, αλλά μόνο όσα μας .............

Κάθετα:

2. Ο μοναχός Αγάθωνας, ξεκίνησε από το μοναστήρι του για να πάει στην πόλη να πουλήσει το ........... του.
3. Η προσφορά του αγίου ................., παράδειγμα αληθινής αγάπης.
6. Πρέπει να αγαπάμε ακόμη και τους ..............μας.