Επιμονή και υπομονή στον αγώνα

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
 1       2      
        3    
          
          
          
4    5          
          
6            
          
          
7            
          
          
 8           
          

Οριζόντια:

1. Κοντά στο τείχος και το Nαό των Ιεροσολύμων, υπήρχε μια μικρή τεχνητή λίμνη, μια δεξαμενή, η οποία ονομαζόταν ..............
4. Πολλοί με τη βοήθεια του Θεού, την ........ και την υπομονή τους, αγωνίστηκαν με δύναμη για να καλυτερεύσουν τη ζωή τους.
6. Ο Ιησούς θεραπεύει με θαυμαστό τρόπο τον ............... της Καπερναούμ.
7. Τα προβλήματα υγείας γίνονται αφορμές άσκησης, αγώνα και κοινωνικής ..................
8. Ο Χριστός αφού συγχώρησε τις ............. του, του ζήτησε να σηκωθεί από το κρεβάτι.

Κάθετα:

2. Χρειάζεται .............της ανθρώπινης θέλησης, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής μας.
3. Γνωστός παραπληγικός φυσικός. Στέφεν .............
5. Ο Ιησούς επαναλαμβάνει το θαύμα της Καπερναούμ και στα .....................