Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1   2               
              
              
 3               
     4           
5                
              
              
     6           
              
              
              
              
    7            

Οριζόντια:

1. Ο Χριστός δώρισε στους μαθητές του, ως οδηγό και συμπαραστάτη, το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της ..............
3. Οι γυναίκες πήγαν στο μνήμα του Ιησού για να αλείψουν το σώμα του με ..............
4. Το Άγιο Πνεύμα εξακολουθεί, μέσα στην ιστορία, να συντροφεύει και να δυναμώνει κάθε ..............
5. Το Άγιο .............. συνεχίζει το έργο του Χριστού στην Εκκλησία.
6. Ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του ..........του.
7. Το μήνυμα της .........του Χριστού αρχίζει να στεριώνει στις καρδιές των μαθητών.

Κάθετα:

2. Ο Χριστός προέτρεψε τους μαθητές του να είναι ..............και αγαπημένοι μεταξύ τους.
4. Οι εμφανίσεις του Χριστού μετά την Ανάσταση ...................τους μαθητές.