Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1        2         
             
  3             
             
 4              
             
   5       6       
             
 7              
             
8               
             
             
             
             

Οριζόντια:

1. Ο Στέφανος με το θάνατό του έγινε ................., ο πρώτος στη ζωή της Εκκλησίας.
3. Είναι θυσία να περιορίζουμε τις .............. μας, για να υπηρετούμε αληθινά τον αδελφό μας.
4. Το Άγιο .............. συνεχίζει το έργο του Χριστού στην Εκκλησία.
5. Η Εκκλησία ανακουφίζει τον ανθρώπινο .............
7. Το μαρτύριο του Στεφάνου είναι παράδειγμα για όλη την ................
8. Ο Στέφανος, με το μαρτύριό του, δίδαξε τις βασικές αρετές ενός ..............., την πίστη και την αγάπη.

Κάθετα:

2. Η εκκλησία στα πρώτα βήματά της, στρέφει το ενδιαφέρον και την αγάπη της στους .................
6. Η Εκκλησία αναθέτει τη φροντίδα των πονεμένων στους 7 .................