Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
      1                   
                       
2                         
                       
                       
                       
      3                   
                       
4                         
                5         
6                         
                       
                       
                       
            7             

Οριζόντια:

2. Οι σαράντα στρατιώτες τίμησαν με το θάρρος τους τη Ρωμαϊκή ................και με την πίστη τους το Χριστό.
3. Πήρε τη θέση ενός μάρτυρα που λιποψύχησε.
4. Ο αυτοκράτορας .................. τους είχε βραβεύσει πολλές φορές για την ανδρεία, τη δύναμη και την παλικαριά τους.
6. Σαράντα στρατιώτες υπηρετούσαν το 320 μ.Χ. στη ................ της Αρμενίας.
7. Οι 40 μάρτυρες βασανίστηκαν σκληρά, μα δεν δέχτηκαν να προδώσουν το Χριστό και την ..............τους.

Κάθετα:

1. Είχαν μεταξύ τους .............., αγάπη αλλά και ταπείνωση, προτερήματα που γεννιόνταν από τη βαθιά τους πίστη στον Χριστό.
2. Ο έπαρχος .................. διέταξε τη σύλληψή τους.
5. Εμείς σήμερα μπορούμε να παραδειγματιστούμε από το ................ και την αποφασιστικότητα των 40 μαρτύρων.