Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες (Α’)

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1          2          3    
                  
     4          5       
           6         
                  
        7            
                  
                  
                  
          8          
                  
                  

Οριζόντια:

1. Ο Μάμας αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα και έδειξε στον ηγεμόνα ότι δεν φοβόταν τα ......................
4. Τον Μάμα τον υιοθέτησε μία ευσεβής αρχόντισσα, η ...............
6. Ο Μάμας έζησε για λίγο σε μία σπηλιά, πίνοντας γάλα από μια ............. που ερχόταν κοντά του.
7. H ζωή μας είναι ένας αγώνας που χρειάζεται τις .............. των μικρών μαρτύρων.
8. Ο Άγιος Κυριακός ήταν περίπου πέντε χρονών, όταν μαζί με τους γονείς του και πλήθος άλλων χριστιανών συνελήφθηκαν στη Ρώμη από τον ...............

Κάθετα:

2. Στον αγώνα της πίστης δεν έχει σημασία η ...................
3. Ο άγιος Μάμας θεωρείται και ο προστάτης των .................
5. Ο Μάμας ήταν αρχοντόπουλο από τα μέρη της .............. στην Καππαδοκία του Πόντου.