Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες (Β’)

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1   2            3         
           4         
                  
 5                   
                  
   6                 
                  
7            8          
                  
                  
                  

Οριζόντια:

1. Ο Άγιος Ταρσίζιος μας δίδαξε ότι η ............. μπορεί να απαιτήσει και το μαρτύριο.
4. Η Αγία Ακυλίνα από την ηλικία των δέκα χρόνων περιέγραφε στις φίλες της την ομορφιά της ...............στο Χριστό.
5. Ο Ταρσίζιος βοηθούσε τους ιερείς μέσα στον ναό ως ....................
6. Η Ακυλίνα μπροστά στον ηγεμόνα σήκωσε περήφανα το κεφάλι της και απάντησε: «Εγώ είμαι ..............».
7. Η Ακυλίνα μαρτύρησε, γιατί ενδιαφερόταν να γνωρίσουν οι ............. της τον Χριστό.
8. Ο Άγιος Μάμας έδειξε ιδιαίτερη αντοχή στο ...................

Κάθετα:

2. Η Ακυλίνα ήταν κόρη του Ευτολμίου, ενός άρχοντα της ...................
3. Ο Κυριακός αγίασε με την .............. της ψυχής του.