Νεομάρτυρες

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
            1   
2               
  3   4            
             
5               
             
             
 6              
             
             
 7              
             
  8             
             
             

Οριζόντια:

3. Τους Νεομάρτυρες τους ένωνε η πίστη στο Χριστό που καταργούσε κάθε .............. μεταξύ τους!
5. Ιδιαίτερα στην περίοδο της .............., πολλοί χριστιανοί, για να μην αλλαξοπιστήσουν, προτίμησαν τον δρόμο του μαρτυρίου.
6. Μαρτύρησαν την περίοδο της Tουρκοκρατίας εξαιτίας της πίστης τους στο Χριστό.
7. Οι μάρτυρες συνεχίζουν το έργο των ................ του Χριστού.
8. Ο Άγιος Αγγελής καταγόταν από το Άργος και ήταν ..................

Κάθετα:

1. Ο Άγιος Αγγελής πρόσφερε θεραπεία στα σώματα και παρηγοριά στις .............. των ανθρώπων.
2. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι, ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους, δεν αρνούνται την .............τους
4. Σε κάθε .....................προσπάθεια, μεταφέρεται ο λόγος του Χριστού.