Ένας άνθρωπος αλλάζει
ριζικά

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1       2         3      
           4       
  5                
                
  6                
     7             
8                  
                
                
                
                
                
                

Οριζόντια:

1. Ο Ιησούς μιλούσε στους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί κοντά στη λίμνη ..............
4. Ο ριζικά αλλαγμένος άνθρωπος διηγείται στους ανθρώπους το ..................
5. Ο ριζικά αλλαγμένος άνθρωπος γίνεται ............. του λόγου του Θεού.
7. Ο Γαδαρηνός σώζεται από τα .................. με τη βοήθεια του Χριστού.
8. «Ο δαιμονισμένος είδε τον Ιησού κι .......... κοντά του».

Κάθετα:

2. Οι συμπολίτες του έδεναν τον δαιμονισμένο με ................
3. Ο Iησούς συνάντησε τον δαιμονισμένο στα.................
6. Ο Χριστός άλλοτε μίλησε με ............. και άλλοτε πραγματοποίησε θαύματα.