Ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Ελεήμων

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1      2                       
                         
    3                       
                         
        4                   
    5                       
                         
        6                   
                         
                         
                7           
      8                     
                         
                         
                         

Οριζόντια:

1. Ο λαός, ζήτησε από τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ηράκλειο να κάνει τον Ιωάννη Πατριάρχη της .................
3. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων έχτισε 63 ..................., ξενοδοχεία, μαιευτήρια και νοσοκομεία, τα οποία επισκεπτόταν τακτικά.
5. Ο Ιωάννης ήταν ταπεινός στα λόγια και στις πράξεις του και .................... στη ζωή του.
6. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε το 555 μ.Χ. στην ................
8. O Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ............... διακονίας, αγάπης και προσφοράς.

Κάθετα:

1. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων αντιμετώπισε με αυστηρότητα τους ................ της εποχής του.
2. Η Εκκλησία μας τιμά ως «Άγιο της .................» τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα.
4. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στη ζωή του χριστιανού από τη ..............., τη φροντίδα δηλαδή, όσων έχουν ανάγκη.
7. Η Εκκλησία φρόντιζε τους φτωχούς και αδύναμους ανθρώπους με τη βοήθεια των υπόλοιπων ..............της.