Ρωμανός ο Μελωδός, μεγάλος υμνογράφος

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1           2         
                
                
    3              
                
                
        4       5     
                
     6             
                
                
       7           
                

Οριζόντια:

1. Τα κείμενα και οι ύμνοι του Ρωμανού στολίζουν με το περιεχόμενο και τη μελωδία τους πολλά ............... βιβλία της Εκκλησίας μας.
3. Ο Ρωμανός γεννήθηκε στην Έμεσα της Συρίας, μια περιοχή με πολλά θρησκευτικά ................., όπου η ορθόδοξη πίστη δεν είχε γερές βάσεις.
4. Οι ύμνοι του Ρωμανού του Μελωδού ξεκινούν με το .................
6. Ο .....................ο Μελωδός ήταν ο μεγαλύτερος εκκλησιαστικός ποιητής και μελωδός του Βυζαντίου.
7. Οι ύμνοι του Ρωμανού του Μελωδού ολοκληρώνονται με το ..................

Κάθετα:

2. Ο Ρωμανός εμπνέεται από τις πηγές της πίστης και την .............. ζωή.
5. Ο Ρωμανός γίνεται με τη βοήθεια της Παναγίας εκκλησιαστικός ποιητής και ................