«Όλοι μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα»

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
  1     2           
              
              
3         4         
              
              
 5               
              
              
 6   7              
              
              
     8           
              
              

Οριζόντια:

1. Στους τοίχους κάθε ναού βρίσκονται οι ................. !
3. Κάθε έργο .............. τέχνης δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για όμορφα πράγματα.
5. Όταν θα μπείτε σε μια Εκκλησία, θα συναντήσετε διάφορα αντικείμενα, τα οποία δεν βρίσκονται εκεί τυχαία, αλλά .................... κάτι μοναδικό.
6. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από ................
8. Ο Θεός δημιούργησε έναν υπέροχο κόσμο κι έβαλε μέσα στον ..............την αγάπη για την ομορφιά.

Κάθετα:

2. Η αξία της πίστης μας δεν εξαρτάται από τα ............... σκεύη!
4. Πολλά ιερατικά ............. αποτελούν εξαιρετικές δημιουργίες.
7. Το Ιερό Βήμα, χωρίζεται από τον υπόλοιπο ναό με το ...............