Πώς είναι κτισμένη και διακοσμημένη μια Εκκλησία

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1    2      3           
               
    4             
    5             
               
               
      6           
               
               
      7           

Οριζόντια:

1. Oι Εκκλησίες κατασκευάζονταν από παλιά με βάση συγκεκριμένους ................κανόνες.
5. Τα βιβλία των ψαλτών στηρίζονται στο ..................
6. Η Εκκλησία είναι ο χώρος, όπου λατρεύουμε το Θεό και τελούμε τα ιερά ...............
7. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, οι πιστοί μαζεύονταν σε .............και τελούσαν εκεί τη Θεία Ευχαριστία.

Κάθετα:

1. Ο ιερέας ανεβαίνει και από εκεί διαβάζει το Ευαγγέλιο.
2. Δεξιά από την Ωραία Πύλη εικονίζονται ο ................
3. Την εποχή των διωγμών, μαζεύονταν σε ................ όπου τιμούσαν τη μνήμη των μαρτύρων.
4. Aριστερά από την Ωραία Πύλη βρίσκεται πρώτα η εικόνα της ....................