Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1         2        
             
   3           4   
             
             
      5         
             
             
   6            
             
 7              

Οριζόντια:

1. Στο Βυζάντιο, τον καιρό της ................, ο Αυτοκράτορας Λέων ο Γ’ θέλησε να εξαφανίσει τις εικόνες.
3. Σπουδαίοι ..........αποτύπωσαν την ομορφιά του κόσμου του Θεού επάνω στις εικόνες.
5. Η ................ τέχνη, με χαρακτηριστικά της τις μορφές με τα σοβαρά και συγχρόνως γαλήνια πρόσωπα.
6. Oι βυζαντινές εικόνες έχουν ξεχωριστή .............
7. Yπάρχουν ............. που μας στέλνουν αρνητικά μηνύματα!

Κάθετα:

2. Η τέχνη της ......................ελκύει πολλούς νέους ανθρώπους.
4. Οι εικόνες της Εκκλησίας μάς διδάσκουν με την ομορφιά τους, τη ..............της ζωής κοντά στο Χριστό.