Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
 1             
2              
            
            
            
            
 3    4           
            
     5         
            
            
  6            
            
            
            
            
            
            
            
            

Οριζόντια:

2. Κάθε ναός, με τις ............... του, διηγείται τα πιο σημαντικά περιστατικά της ζωής του Χριστού, της Παναγίας και των αγίων μας.
3. Τον κύκλο αυτό τον ονομάζουμε έτσι, γιατί περιγράφει σκηνές από τη ζωή του Xριστού, της Θεοτόκου και των αγίων.
6. Οι εικονογραφικοί κύκλοι κλείνουν με τον λεγόμενο «...........», την ποδιά δηλαδή, ένα είδος ζωγραφισμένου υφάσματος.

Κάθετα:

1. Ο ...............κύκλος λέγεται έτσι, γιατί μας παρουσιάζει με εικόνες την πίστη και τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας.
4. Κοιτάζοντας τον ............θυμόμαστε την απεραντοσύνη του ουρανού, όπου κατοικεί ο Θεός.
5. Ο ναός, με βάση τις τοιχογραφίες του, χωρίζεται σε τρεις ........... ή κύκλους, όπως λέμε.
6. Εκεί που ενώνεται το δάπεδο (γη), με τον τρούλο (ουρανός), βρίσκεται η κόγχη, όπου η Παναγία εικονίζεται ως η “ ..............των ουρανών”.