Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
    1    2                             
                                 
3                                   
                                 
  4                                 
                                 
                                 
                                 
5            6                         
                                 
                                 
                                 
7                                   
                                 
                                 

Οριζόντια:

1. Οι ψηφίδες είναι μικρά κομμάτια μαρμάρου, γυαλιού ή ..........
3. Συναντούμε ψηφιδωτές απεικονίσεις στα δάπεδα πολλών .................. ναών.
4. Τα ψηφιδωτά απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική και πολύ ..........
5. Κατά τη ............... περίοδο, η τέχνη του ψηφιδωτού εξελίσσεται και χρησιμοποιείται αντί της τοιχογραφίας, αφού αντέχει στον χρόνο και δημιουργεί εντύπωση.
7. Η τέχνη και η τεχνική των ψηφιδωτών, μας έρχεται από τους ................. και ρωμαϊκούς χρόνους.

Κάθετα:

2. Το αισθητικό αποτέλεσμα των ψηφιδωτών είναι ........
6. Η ...........του ψηφιδωτού είναι δύσκολη και επίπονη διαδικασία.