Αγώνες για να προστατέψουμε το περιβάλλον (πλάση)

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
          1    
            
2              
     3         
4              
            
        5      
            
  6            
            
            
   7           
            

Οριζόντια:

4. «Τα σα εκ των σων, σοι ...................».
6. Η μόλυνση και .................του περιβάλλοντος απασχολεί όλο τον κόσμο.
7. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι, όλοι πρέπει να πάρουμε μέτρα για την ............... του περιβάλλοντος.

Κάθετα:

1. Ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο τη γη, μα εκείνος τη ..............με τις δραστηριότητές του.
2. Η Εκκλησία μας, όρισε την 1η ................, την ημέρα έναρξης του εκκλησιαστικού έτους, ως ημέρα προστασίας της φύσης.
3. O Θεός χάρισε στον άνθρωπο ένα όμορφο και φιλόξενο ............... , ώστε να ζήσει τη ζωή του αρμονικά με τη φύση.
5. Ο άνθρωπος, όμως, δεν εκτίμησε σωστά τα ............του Θεού.