Αγώνες για τη δικαιοσύνη

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
            1       
   2       3     4        
                 
5                   
                 
      6             
                 
   7                

Οριζόντια:

4. Οι αγώνες για δικαιοσύνη του Μάρτιν .............Κινγκ.
5. Μέσα στην κοινωνία δοκιμάζονται οι σχέσεις με το ...................... μας.
6. Ο άγιος .............ο Χρυσόστομος μάς εξηγεί ότι κανείς άνθρωπος δεν γεννιέται άδικος.
7. Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη είναι ................μας.

Κάθετα:

1. Η αδικία έχει πολλές ...........
2. Η δικαιοσύνη συνδέεται και με την ...............
3. Ο αγώνας ενάντια στην αδικία πετυχαίνει μόνο όταν αγαπάμε τον ........... μας και θυσιαζόμαστε γι’ αυτόν.