Η εποχή του λίθου-Επαναληπτικό

©AmaLeo

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.