Βιολογία και όχι μόνο ... στο 3ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου

Αν νομίζεις ότι ο καθηγητής σου είναι σκληρός μαζί σου, περίμενε να δεις το αφεντικό σου... Γαριπίδης Ιορδάνης Βιολόγος.

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

kapnisma

                                 Σχολική χρονιά 2021-22

   1. Σχέδιο νόμου για διαβούλευση

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------   

   1. Τρόπος εξέτασης της Βιολογίας

    2. Αλλαγές στο Λύκειο... 

    3. Εγκύκλιος με οδηγίες για την διδακτέα ύλη στα Λύκεια 

 

Στο μάθημα Βιολογία στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές εξετάζονται σε 4 ισόβαθμα θέματα που έχουν την ακόλουθη μορφή, περιεχόμενο και σκοπό:

1ο Θέμα: Περιλαμβάνει πέντε (5) ισόβαθμες ανεξάρτητες ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου, όπως: πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, διαζευκτικής απάντησης (από τις οποίες ο μαθητής επιλέγει όποια ή όποιες συνεχίζουν ορθά μια ημιτελή φράση) κ.ά.

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της κατανόησης από τον μαθητή βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων από ένα ευρύ τμήμα της εξεταστέας ύλης.

2ο Θέμα: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτήματα.

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να ανακαλεί γνώσεις που έχει αποκτήσει γύρω από το εξεταζόμενο θέμα (βιολογική έννοια, διαδικασία ή φαινόμενο) και να τις εκθέτει ή/και να τεκμηριώνει τις απόψεις του με πληρότητα και σαφήνεια.

3ο Θέμα: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτήματα.

Κάθε μία από τις ερωτήσεις αυτές περιλαμβάνει μια απεικόνιση (εικόνα, διάγραμμα ροής, γραφική παράσταση κ.ά.) που μπορεί να αποδίδει μια βιολογική δομή, λειτουργία ή φαινόμενο. Η απεικόνιση συνοδεύεται από σχετικό επεξηγηματικό κείμενο.

Ο μαθητής καλείται να απαντήσει σε υποερωτήματα που μπορεί να αφορούν στη δομική και λειτουργική σχέση των μερών (αν πρόκειται για βιολογική δομή), στην έκβασή του ή/και στους παράγοντες που την επηρεάζουν (αν πρόκειται για λειτουργία ή βιολογικό φαινόμενο) κ.ά.

Το θέμα αποσκοπεί στον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυσης, σύνθεσης κ.τ.λ.) που έχει αποκτήσει, προκειμένου να εντοπίζει, να αντλεί, να αξιολογεί και να επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα που του παρέχει η απεικόνιση και το επεξηγηματικό κείμενο που τη συνοδεύει, ώστε να εξάγει συμπεράσματα και να διατυπώνει πλήρεις, σαφείς και στοιχειοθετημένες απαντήσεις.

4ο Θέμα: Περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις, οι οποίες βαθμολογούνται με δώδεκα (12) και δεκατρείς (13) μονάδες αντίστοιχα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους υποερωτήματα.

Κάθε ερώτηση αποτελεί δοκιμασία στην οποία ο μαθητής καλείται είτε να διερευνήσει μια πραγματική ή υποθετική κατάσταση που περιγράφεται στην εκφώνηση (π.χ. την έκβαση μιας βιολογικής διαδικασίας) είτε να επιλύσει ένα πρόβλημα που άπτεται εφαρμογών της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, είτε να λύσει μια άσκηση εφαρμόζοντας την κατάλληλη μεθοδολογία και αξιοποιώντας βιολογικούς νόμους και θεωρίες.

Το θέμα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ικανότητας του μαθητή να αξιοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει από ποικίλες περιοχές της ύλης, προκειμένου να διερευνά και να ερμηνεύει καταστάσεις ή να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με τις εφαρμογές της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή.

Με εγκύκλιο του υπουργείου, προκειμένου, να διαπιστωθεί η αφομοίωση της ύλης από τους μαθητές, προτείνεται κατά την έναρξη των διά ζώσης μαθημάτων, και κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:

Βιολογία Α΄ τάξης

1. Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των ιστών.

2. Σύνθεση του αίματος (ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια και πλάσμα) και λειτουργίες του

αίματος.

3. Δομή και λειτουργίες ανδρικού και γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος.

4. Πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών (ΣΜΝ).

Βιολογία Β΄ τάξης

1. Μετάδοση και αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών, ο ρόλος των αντιβιοτικών.

2. Βασικές αρχές ανοσίας, ο ρόλος των εμβολίων και των ορών στην αντιμετώπιση των μεταδιδόμενων ασθενειών.

3. Οικοσυστήματα: Προϋποθέσεις σχετικές με τη ροή ενέργειας και την ανακύκλωση της ύλης για την ύπαρξη και διατήρηση

των οικοσυστημάτων.

4. Η έννοια του είδους.

5. Εξέλιξη μέσω της δράσης της φυσικής επιλογής

Χημεία Β΄ τάξης

Ποσοτική μελέτη χημικών αντιδράσεων – απλοί στοιχειομετρικοί υπολογισμοί. Ομόλογες σειρές οργανικών ενώσεων. Βασική ονοματολογία

άκυκλων οργανικών ενώσεων. Παραδείγματα αναγνώρισης ισομερών αλυσίδας, θέσης και ομόλογης σειράς. Καύση υδρογονανθράκων και

υπολογισμός εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα. Νάφθα – Πετροχημικά. Ο ρόλος των υδρογονανθράκων και των πετροχημικών στην

οικονομία και το περιβάλλον. Καύση, οξείδωση και εστεροποίηση των αλκοολών. Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων – αιθανικό οξύ.

panelladikes2Μειώνονται τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις στο Λύκειο.

Τα μαθήματα της Α΄ τάξης που θα εξετάζονται γραπτά τον Μάιο – Ιούνιο είναι:

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία     2. Νέα Ελληνική Γλώσσα και η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε 3 ώρες.

3. Μαθηματικά ( Άλγεβρα και Γεωμετρία )         4. Φυσικές επιστήμες (μόνο Φυσική και Χημεία) 

 5. Ιστορία          6. Πολιτική Παιδεία

 Τα μαθήματα της Β΄ τάξης που θα εξετάζονται γραπτά τον Μάιο – Ιούνιο είναι:

1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε 3 ώρες.             2. Ιστορία                       

3. Φυσικές Επιστήμες μόνο η Βιολογία                                                           4. Άλγεβρα – μόνο οι μαθητές της Ομάδας Ανθρωπιστικών σπουδών

5. Σύγχρονος Κόσμος:  Πολίτης και Δημοκρατία – μόνο οι μαθητές της Ομάδας Θετικών σπουδών

6. Τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.

Τα μαθήματα της Γ΄ τάξης που θα εξετάζονται γραπτά τον Μάιο – Ιούνιο είναι:

1. Νέα Ελληνικά ( Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία)                  2. Ιστορία

3. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής                                                                  4. Βιολογία

Προσοχή για τα παραπάνω θα εκδοθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα, όπως ενημέρωσε το υπουργείο.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Γενικά Νόμοι - Εγκύκλιοι - Οδηγίες Θέματα εξετάσεων Νόμοι - Εγκύκλιοι - Οδηγίες