ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΒΙΒΛΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Αρχείο PDF που μπορείτε να ανακτήσετε. Για αρχεία που δεν μπορεί να γίνει αυτό, στείλτε email στη διεύθυνση:

gbotsas@sch.gr


 
Διδακτορική διατριβή
Μπότσας, Γ. (2007). Μεταγνωστικές διεργασίες στην αναγνωστική κατανόηση παιδιών με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες: "Μεταγιγνώσκειν", κίνητρα και συναισθήματα που εμπλέκονται (το κείμενο σε ένα αρχείο [4.603 KBytes]

1995

Μπότσας, Γ. (1995). Προεφηβεία, εφηβεία, προβλήματα που προκύπτουν και πώς αντιμετωπίζονται στην ειδική αγωγή, σελ. 32 – 45, Παιδαγωγική Εταιρεία Ειδικής Αγωγής, Θεσσαλονίκη. [ 1.149 KBytes ]

1998

Padeliadu, S., Kotoulas, V. & Botsas, G. (1998). Phonological awereness skills: Internal structure and hierarchy. In S. Lambropoulou (ed.) Papers on applied linguistics, vol II, pp. 81 - 96, Thessaloniki, School of English, Aristotle University of Thessaloniki. [ 1.631 KBytes ]

1998

Μπότσας, Γ. (1998). Αξιολόγηση ανάγνωσης και γραφής. Στο Σ. Παντελιάδου (επ.) Εντοπισμός και αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών, (σελ. 82 – 117), Θεσσαλονίκη, ΕΠΕΑΕΚ, ΠΤΔΕ – ΑΠΘ.

1999

Μπότσας, Γ. (1999). Ορθογραφία. Στο Σ. Παντελιάδου (επ.) Διδασκαλία γλώσσας και μαθηματικών για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, (σελ. 227 – 262), Θεσσαλονίκη, ΕΠΕΑΕΚ, ΠΤΔΕ – ΑΠΘ.

2000

Padeliadu, S., Botsas, G.  & Sideridis, G. (2000). The explanation of reading achievement using phonemic awareness, In I. Austad & E.T.Lyssand (eds.) Literacy – challenges for the new millennium, pp. 173 – 181, Stavanger: Norway, Center for Reading. [ 1.157 KBytes ]

2000

Βούλγαρης, Κ., Μπαρμπάτσης, Ι., Μπότσας, Γ., Σιγλίδου, Μ. & Σκουλίδου, Κ. (2000). Διδασκαλία δεξιοτήτων επικοινωνίας σε παιδιά με αυτισμό και νοητική καθυστέρηση με βάση τις αρχές της δομημένης διδασκαλίας Στο Πρακτικά ημερίδων εκπαιδευτικής έρευνας 1996 – 1998, σελ. 237 – 254, Θεσσαλονίκη, Διδασκαλείο «Δημ. Γληνός» - ΑΠΘ. [1.473 KBytes ]

2000

Μπότσας, Γ. & Παντελιάδου, Σ. (2000). Μεταγνωστικές στρατηγικές κατανόησης στην ανάγνωση, Στο Μ.Βάμβουκας & Α.Χατζηδάκη (επ.) Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας, σελ. 128 – 141, Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης [1.646 KBytes ]

2002

Padeliadu, S., Botsas, G. & Sideridis, G. (2002). Metacognitive awareness and reading strategies: Average and reading disabled students. In M.Makri – Tsilipakou (ed.) Selected papers on theoretical and applied linguistics, pp. 307 – 318, Thessaloniki, School of English, Aristotle University of Thessaloniki. (σελ. 166 – 178). [ 50 KBytes ]

2003

Παντελιάδου, Σ. & Μπότσας Γ. (2003). Μητέρες με παιδιά με σύνδρομο Down: η σημασία της προσωπικής ερμηνείας. Στο Συλλογικό, Η οικογένεια στη σύγχρονη κοινωνία – Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Παιδαγωγικού Συνεδρίου, σελ. 164 – 179, Κομοτηνή, Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής. [ 174 KBytes ]

2003

Μπότσας, Γ. & Παντελιάδου, Σ. (2003). Μεταγνωστικός έλεγχος κατανόησης και χρήση διορθωτικών στρατηγικών από παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες και καλούς αναγνώστες. Στο E. Mela – Athanasopoulou (ed.) The 15th International Symposium of Theoretical and Applied linguistics selected papers, σελ. 491 – 509, Θεσσαλονίκη: Σχολή Αγγλικής Φιλολογίας, ΑΠΘ. [ 167 KBytes ]

2004

Μπότσας, Γ. & Παντελιάδου, Σ. (2004). Η συμβολή της μεταγνωστικής έρευνας στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη Γλώσσα στην τάξη. Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ε.Ε.Ε.Π. - Δ.Τ.Π.Ε «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Αργυρούπολη, 16 - 17 Οκτωβρίου 2004, ISBN: 960-88368-0-8 [ 236 KBytes ]

2004

Βεκύρη, Ι. & Μπότσας, Γ. (2004). Η μάθηση ως διαδικασία οικοδόμησης γνώσης. Στο Σ. Παντελιάδου, Α. Πατσιοδήμου & Γ. Μπότσας (επ.) Οι μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σελ. 10 – 19, Βόλος.

2004

Παντελιάδου, Σ. & Μπότσας, Γ. (2004). Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Στο Σ. Παντελιάδου, Α. Πατσιοδήμου & Γ. Μπότσας (επ.) Οι μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σελ. 31 – 52, Βόλος.

2004

Κωτούλας, Β., Παντελιάδου, Σ. & Μπότσας, Γ. (2004). Προβλήματα στη σχολική μάθηση – Γραπτός λόγος. Στο Σ. Παντελιάδου, Α. Πατσιοδήμου & Γ. Μπότσας (επ.) Οι μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σελ. 54 – 71, Βόλος.

2004

Μπότσας, Γ. (2004). Πώς γίνεται η αξιολόγηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Πώς γίνεται η αξιολόγηση της απόδοσης αιτιολογικών προσδιορισμών. Πώς γίνεται η αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης. Στο Σ. Παντελιάδου, Ι. Βεκύρη & Α. Πατσιοδήμου (επ.) Οι μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φάκελος υλικού, σελ. Α14 – Α18, Α18 – Α20 και Α24 – Α28, Βόλος.

2004

Μπότσας, Γ. (2004). Μέθοδοι διδασκαλίας γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών. Στο Σ. Παντελιάδου, Ι. Βεκύρη & Α. Πατσιοδήμου (επ.) Οι μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φάκελος υλικού, σελ. Γ12 – Γ35, Βόλος.

2004

Μπότσας, Γ. (2004). Οδηγός δικτυακής επικοινωνίας. Στο Σ. Παντελιάδου, Ι. Βεκύρη & Α. Πατσιοδήμου (επ.) Οι μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φάκελος υλικού, σελ. Δ2 – Δ23, Βόλος.

Υπό δημοσίευση

Μπότσας, Γ. (υπό δημοσίευση). Κατανόηση κειμένου και στρατηγικές μάθησης για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες. Στο Συλλογικό Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα: Θεωρία και πράξη, Δράμα, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας.

2005

Παντελιάδου, Σ. & Μπότσας Γ. (2005). Η συνδρομή των μεταγνωστικών ερευνών στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη υλικών για τη διδασκαλία της γλώσσας. Στο Ε.Σταυρίδου, Β.Βέμη & Θ.Κάββουρα (επ.) Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη, σελ. 155 – 162, Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. [1.520 Kbytes ]

2006

Μπότσας, Γ. (2006). Ενότητα 2: Προβλήματα κατανόησης. Ηλεκτρονικό μάθημα στην πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εξειδίκευσης του προγράμματος ¨Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, http://eclas.uth.gr.

2006

Μπότσας, Γ. (2006). Ενότητα 6: Διδασκαλία κατανόησης γραπτού λόγου. Ηλεκτρονικό μάθημα στην πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εξειδίκευσης του προγράμματος ¨Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, http://eclas.uth.gr.

2006

Μπότσας, Γ. (2006). Ενότητα 7: Αναγνωστική κατανόηση. Ηλεκτρονικό μάθημα στην πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εξειδίκευσης του προγράμματος ¨Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, http://eclas.uth.gr.

 
 
   
   
   
Περιοδικά

2000

Παντελιάδου, Σ., Μπότσας, Γ. & Σιδερίδης, Γ. (2000). Η εξήγηση της αναγνωστικής επίδοσης με βάση τη φωνημική ενημερότητα, το οικογενειακό περιβάλλον και το κοινωνικό επίπεδο: Μια προκαταρκτική ανάλυση με παιδιά Πρώτης Δημοτικού, Ο.Μ.Ε.Ρ. – Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 4, 53 – 65. [ 155 KBytes ]

2003

Botsas, G. & Padeliadu, S. (2003). Goal orientation and reading comprehension strategy use among students with and without reading difficulties, International Journal of Educational Research, 39, 477 – 495. [ 276 KBytes ]

2006

Sideridis, G. D., Morgan, P. L., Botsas, G., Padeliadu, S., & Fuchs, D. (2006). Predicting learning disabilities based on motivation, metacognition, and Psychopathology: A ROC Analysis. Journal of Learning Disabilities, 39(3), 215 – 229. [ 1.753 KBytes ]

Υπό δημοσίευση

Μπότσας, Γ. (υπό δημοσίευση). Μεταγνωστική παρακολούθηση της κατανόησης σε σχέση με τη βραχύχρονη μνήμη, την αποκωδικοποίηση και τον ρυθμό ανάγνωσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση.

 
   
 
   
   
Εισηγήσεις

1995

Εισήγηση στις επιμορφωτικές συναντήσεις ειδικής αγωγής της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ειδικής Αγωγής με θέμα: «Προεφηβεία, εφηβεία, προβλήματα που προκύπτουν και πώς αντιμετωπίζονται στην ειδική αγωγή».

1998

Εισήγηση στο 12ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με θέμα «Δεξιότητες φωνολογικής συνείδησης: εσωτερική διαφοροποίηση και ιεράρχιση», Θεσσαλονίκη, 2 – 4 / 4 / 1998, Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας – ΑΠΘ.

1998

Εισηγήσεις στα σεμινάρια του ΕΠΕΑΕΚ «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών που εργάζονται με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες» με θέμα «Άτυπη αξιολόγηση της ανάγνωσης», Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη, Δεκέμβριος, 1998, ΠΤΔΕ – ΑΠΘ.

1999

Εισηγήσεις στα σεμινάρια του ΕΠΕΑΕΚ «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών που εργάζονται με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες» με θέμα «Ορθογραφία», Θεσσαλονίκη και Μυτιλήνη, Μάιος, 1999, ΠΤΔΕ – ΑΠΘ.

1999

Αναρτημένη εργασία στο 11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Ανάγνωση με θέμα “The explanation of reading achievement with phonemic awareness” (Η εξήγηση της αναγνωστικής επίδοσης με τη φωνημική ενημερότητα), Stavanger, Norway, 1 – 4 / 8 / 1999, International Reading Association.

1999

Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο «Η Οικογένεια στη σύγχρονη κοινωνία». Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, με θέμα: Μητέρες με παιδιά με σύνδρομο Down: η σημασία της προσωπικής ερμηνείας.

2000

Εισήγηση στο 14ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με θέμα “Metacognitive awareness and reading strategies: differences between average and reading disabled students” (Μεταγνωστική ενημερότητα και αναγνωστικές στρατηγικές: διαφορές μεταξύ μέσων και φτωχών αναγνωστών), Θεσσαλονίκη, 20 – 22 / 3 / 2000, Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας – ΑΠΘ.

2000

Εισήγηση στην ημερίδα Ειδικής Αγωγής του Διδασκαλείου ΠΤΔΕ – ΑΠΘ «Δημήτρης Γληνός» με θέμα «Διδασκαλία επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό και νοητική καθυστέρηση με τη βοήθεια των αρχών της δομημένης διδασκαλίας», Θεσσαλονίκη, 13 – 14 / 5 / 2000, ΠΤΔΕ – ΑΠΘ – Διδασκαλείο «Δημ.Γληνός».

2000

Εισήγηση στην ημερίδα για την λήξη του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «Εξειδίκευση παιδιών που εργάζονται με παιδιά με μαθησικαές δυσκολίες» με θέμα «Μελέτη ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Πανεπιστήμιου με τους επιμορφούμενους στο πρόγραμμα», ΠΤΔΕ – ΑΠΘ.

2000

Εισήγηση στο συνέδριο «Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας» με θέμα «Μεταγνωστικές στρατηγικές κατανόησης παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες και καλών αναγνωστών»,  Ρέθυμνο, 6 – 8 / 10 / 2000, ΠΤΔΕ – Πανεπιστήμιο Κρήτης.

2001

Εισήγηση στο 15ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας με θέμα «Μεταγνωστικός έλεγχος κατανόησης και χρήση διορθωτικών στρατηγικών από παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες και καλούς αναγνώστες», Θεσσαλονίκη, 4 – 6 / 5 / 2001, Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας – ΑΠΘ.

2001

Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με θέμα «Μεταγνωστικός έλεγχος της κατανόησης σε σχέση με τη βραχύχρονη μνήμη, την αποκωδικοποίηση και τον ρυθμό ανάγνωσης», Αλεξανδρούπολη, 24 – 27 / 5 / 2001, ΕΛΨΕ.

2001

Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με θέμα «Διαφέρουν τα κίνητρα των μαθητών δημοτικού με και χωρίς προβλήματα γλώσσας; Μια συγκριτική μελέτη», Αλεξανδρούπολη, 24 – 27 / 5 / 2001, ΕΛΨΕ.

2002

Εισήγηση και εργαστηριακή άσκηση στο πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Ταχύρυθμη επιμόρφωση προσωπικού των Κέντρων Διάγνωση, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) και των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής όλης της χώρας» με θέμα «Εργαστήρια αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών», Αθήνα, 2 – 6 / 9 / 2002.

2002

Εισήγηση στην ημερίδα του Κ.Δ.Α.Υ. Δωδεκανήσου, με θέμα: «Μεταγνωστικές δεξιότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες», Ρόδος, 29 / 11/ 2002.

2003

Εισήγηση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με θέμα: «Μεταγνωστικές εμπειρίες, μεταγνωστική παρακολούθηση και κατανόηση καλών και φτωχών αναγνωστών»., Ρόδος, 21 – 24 / 5 / 2003.

2003

Εισήγηση στο 10th Biennial Conference of European Association for Research on Learning and Instruction με θέμα: “Attributional beliefs, goal orientations, strategy use and reading comprehension of poor and good readers”, Padova, August, 26 – 30, 2003.

2003

Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, με θέμα: «Απόδοση αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας και αποτυχίας, συναισθήματα και λάθη στην ανάγνωση καλών και φτωχών αναγνωστών», Βόλος, 21 – 23 / 11 / 2003.

2003

Εισήγηση στη διημερίδα «Βιβλία, υλικά, λογισμικά, για την εκπαίδευση από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα: «Η συνδρομή των μεταγνωστικών ερευνών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη υλικών για τη διδασκαλία της γλώσσας», Βόλος, 13 – 14 / 12 / 2003.

2004

Εισηγήσεις στα σεμινάρια του ΕΠΕΑΕΚ «Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δυσκολίες μάθησης», που υλοποίησε το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. με θέματα «Γνωστικά χαρακτηριστικά εφήβων με Μαθησιακές Δυσκολίες» και «Διδασκαλία εφήβων με Μαθησιακές Δυσκολίες», Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Λάρισα, Ρέθυμνο και Ρόδος.

2004

Εισήγηση στην 1η Συνάντηση της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος της Μεταγνώσης της European Association of Research on Learning and Instruction με θέμα: “Metacomprehension of science text in poor and good readers”, Αμστερντάμ, 30 / 6 – 2 / 7 / 2004.

2004

Αναρτημένη εργασία στο 5th World Congress on Dyslexia με θέμα: “Decoding, monitoring and reading comprehension of good and poor readers”, Θεσσαλονίκη, 23 – 27 / 08 / 2004.

2004

Εισήγηση στο 5th World Congress on Dyslexia με θέμα: “Identification of students with learning disabilities, based on metacognition, motivation, emotions and psychopathology: A ROC analysis”, Θεσσαλονίκη, 23 – 27 / 08 / 2004.

2004

Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση με θέμα: «Η συμβολή της μεταγνωστικής έρευνας στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη Γλώσσα στην τάξη», Αργυρούπολη, 16 – 17 / 10 / 2004.

2004

Εισήγηση στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο «Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής» με θέμα: «Μεταγνωστικές εμπειρίες, μεταγνωστική παρακολούθηση και χρήση στρατηγικών κατανόησης τεχνικού κειμένου (φυσικών επιστημών) καλών και φτωχών αναγνωστών», Θεσσαλονίκη, 19 – 21 / 11 / 2004.

2004

Εισήγηση στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο «Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής» με θέμα: «Απόδοση αιτιολογικών προσδιορισμών επιτυχίας και αποτυχίας, χρήση στρατηγικών και κατανόηση τεχνικού κειμένου (φυσικών επιστημών) από καλούς και φτωχούς αναγνώστες», Θεσσαλονίκη, 19 – 21 / 11 / 2004.

2004

Εισήγηση και παρέμβαση στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Δυσλεξία: μύθοι και πραγματικότητα» στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο «Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής», Θεσσαλονίκη, 19 – 21 / 11 / 2004.

2004

Εισήγηση στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Ένωσης Βορείου Ελλάδος με θέμα: «Προσανατολισμός στον στόχο και χρήση στρατηγικών κατανόησης τεχνικού κειμένου (φυσικής) παιδιών με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες), Βόλος, 3 – 5 / 12 / 2004.

2005

Εισήγηση στην ημερίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών με θέμα: «Μεταγνώση και στρατηγικές: η νέα προσέγγιση ή η προσέγγιση του νέου;», Πυλαία, 22 / 1/ 2005.

2005

Εισήγηση στην ημερίδα «Μαθησιακές δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» που διοργάνωσαν εκπαιδευτικοί φορείς της Χίου, Χίος, 12 / 2/ 2005.

2005

Εισήγηση στην ημερίδα Διδασκαλία με στόχο τη μάθηση – γνώση  του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία & Μαθησιακά Προβλήματα με θέμα: «Η διδακτική αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στη Γλώσσα», Θεσσαλονίκη, 14 / 5 / 2005.

2005

Εισήγηση στην ημερίδα Οι προοπτικές της ειδικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Θεσσαλονίκης με θέμα: «Τμήματα ένταξης», Θεσσαλονίκη, 20 / 5 / 2005.

2005

Εισήγηση στην ημερίδα Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με θέμα: «Η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στην επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας στις δυσκολίες μάθησης», Θεσσαλονίκη, 12 / 6 / 2005.

2005

Εισήγηση στην ημερίδα Μαθησιακές Δυσκολίες. Νήπια και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο: Τρόποι αντιμετώπισης. Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες και άτυπη αξιολόγηση», Θεσσαλονίκη, 16 / 6 / 2005.

2005

Εισήγηση στην ημερίδα των εκπαιδευτικών της 4ης εκπ. Περιφέρειας Ν. Πιερίας με θέμα: «Μεταγνώση και στρατηγικές: η νέα προσέγγιση ή η προσέγγιση του νέου;», Κολινδρός, 8 / 9 / 2005.

2005

Εισήγηση στο Παγκύπριο Συνέδριο «Δυσλεξία – Αποκατάσταση & Ψυχοκινητική Διάσταση»  του Παγκύπριου Συνδέσμου Δυσλεξίας με θέμα: «Η διδακτική αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών», Λευκωσία, 8 – 9 / 10 / 2005.

2005

Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο  «Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση» της Ελληνικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (OMEP)  με θέμα: «Στάση και κίνητρα των μαθητών της πρώτης τάξης απέναντι στο γραπτό λόγο», Βόλος, 14 – 16 / 10 / 2005.

2005

Εισήγηση και εργαστήριο στη διημερίδα «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα: Θεωρία και πράξη» με θέμα: «Κατανόηση κειμένου και στρατηγικές μάθησης για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες», Δράμα, 19 – 20 / 11 / 2005.

2006

Εισήγηση στην ημερίδα που διοργάνωσαν φορείς της Βέροιας και ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακά Προβλήματα Θεσσαλονίκης – Βορείου Ελλάδος.

2006

Εισήγηση στη 2η συνάντηση της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος της Μεταγνώσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα στη Μάθηση και στη Διδασκαλία με θέμα: «Metacognitive monitoring and strategy use differences in reading comprehension of narrative and science texts among poor and good readers”, Καίμπριτζ, 19 – 22/7/2006.

 
   
   
   
 

 


   
2007 © Μπότσας Γιώργος