Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες

Αποστολίδου Γεσθημανή
http://blogs.sch.gr/geapostoli
Το Περιβολάκι μας__http://blogs.sch.gr/geapostoli

Επίλεξε τη σωστή απάντηση
Στο τέλος πατήστε με το ποντίκι του υπολογιστή στη λέξη "Έλεγχος" και δείτε το βαθμό επιτυχίας σας.
Καλή επιτυχία!
Οι μετακινήσεις πληθυσμών στην Ελλάδα
Αιολείς, Ίωνες και Δωριείς
Οι μετακινήσεις πληθυσμών
Οι Αιολείς από τη Θεσσαλία πλέοντας στο Αιγαίο
Οι Ίωνες, ξεκινώντας από την Αττική,
Οι Δωριείς,
Οι Έλληνες στις νέες πατρίδες