Γεωμετρικάχρόνια

Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες
Το περιβολάκι μας

Κάντε κλικ σε κάθε αριθμό.
1        2        
            
            
    3          
            
  4            
            
            
  5            
            
    6          
  7            
            
            
            
   8           
            
            
 9             
            

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Η μετακίνηση ανθρώπων από την πατρίδα τους σε άλλη χώρα.
3. Στα γεωμετρικά χρόνια έπαψαν να καλλιεργούνται.
4. Αυτοί ξεκίνησαν από τη Θεσσαλία και κατέληξαν στη Λέσβο και την Τένεδο.
5. Αυτοί ξεκίνησαν από την Αττική και και κατευθύνθηκαν προς τη Σάμο και τη Χίο.
7. Ναοί τους οποίους τιμούσαν ιδιαίτερα οι άνθρωποι.
8. Αυτοί ξεκίνησαν από την Πελοπόννησο και έφτασαν στη Ρόδο και τη Μικρά Ασία.
9. Στα γεωμετρικά χρόνια λιγόστεψε.

ΚΑΘΕΤΑ

2. Οι Έλληνες στις καινούριες πατρίδες κράτησαν τις παλιές.
4. Οι κάτοικοι της αποικίας.
6. Η μετανάστευση δε γινόταν με τέτοιο τρόπο.