Μάθε τα δικαιώματά σου

To Περιβολάκι μας
Αποστολίδου Γεσθημανή

 • Συμπληρώστε το σταυρόλεξο πατώντας με το ποντίκι του υπολογιστή πάνω στον αριθμό που θέλετε κάθε φορά. Πληκτρολογήστε τις λέξεις στα πεδία που εμφανίζονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
 • Πατήστε τη λέξη Εισαγωγή για να εισαχθούν οι λέξεις στο σταυρόλεξο.Κάντε κλικ στη λέξη " Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Αν δυσκολευτείτε , κάνε κλικ στη "Βοήθεια " για να δειτε το πρώτο γράμμα της λέξης. Αν δυσκολευτείτε και πάλι κάντε και δεύτερο κλικ στη "Βοήθεια" για να δειτε και το δεύτερο γράμμα κ.ο.κ

 • Κάντε τις παρακάτω δραστηριότητες:


  • 1η ομάδα:Αναφέρετε βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχετε στο σπίτι και στην τάξη.
  • 2η ομάδα:Δημιουργήστε τους δικούς σας διαλόγους
  • 3η ομάδα:κάντε δραματοποίηση
  • 4η ομάδα: δημιουργήστε τα δικά σας σλόγκαν
  • 5η ομάδα:Ζωγραφίστε τις δικές σας αφίσες για τα δικαιώματα των παιδιών
  • 6η ομάδα:Ερευνήστε στο χώρο του σχολείου αν καταπατώνται κάποια βασικά δικαιώματα

  1   2                        
                         
   3         4       5            
             6              
       7               8       
     9                      
   10            11              
                         
                 12          
        13                   
                 14