Οι Δωριείς

Αποστολίδου Γεσθημανή
http://blogs.sch.gr/geapostoli
Το Περιβολάκι μας__http://blogs.sch.gr/geapostoli

Επίλεξε τη σωστή απάντηση
Στο τέλος πατήστε με το ποντίκι του υπολογιστή στη λέξη "Έλεγχος" και δείτε το βαθμό επιτυχίας σας.
Καλή επιτυχία!
Οι Δωριείς ήταν το τελευταίο ελληνικό φύλο που μετακινήθηκε
Η πορεία προς το νότο
Στην Πελοπόννησο χωρίστηκαν
Οι παλιοί κάτοικοι
Οι Δωριείς κυριάρχησαν με τη δύναμη τους
Ο μυκηναϊκός πολιτισμός
Μερικοί, βλέποντας ότι δεν μπορούσαν πια να ζήσουν στον τόπο τους,