Γεωμετρικά χρόνια

Η κάθοδος των ΔωριέωνΤο περιβολάκι μας

Κάντε κλικ σε κάθε αριθμό.
1   2                
               
               
3                 
      4      5       
 6                
               
   7              
      8           
               
               
               
   9              
               

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Περιοχή όπου κυριάρχησαν οι Δωριείς.
3. Περιοχή της Στερεάς Ελλάδας όπου παρέμειναν κάποιοι από τους Δωριείς.
6. Ποταμός κοντά στη Σπάρτη.
7. Σύνολο ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά.(καταγωγή,θρησκεία,γλώσσα)
8. Η γλώσσα που μιλούν οι κάτοικοι κάποιας περιοχής
9. Πολιτισμός που σταμάτησε να αναπτύσσεται μετά την κάθοδο των Δωριέων.

ΚΑΘΕΤΑ

2. Οι παλιοί κάτοικοι της Σπάρτης που έγιναν δούλοι.
4. Η μετακίνηση των Δωριέων από το βορρά της χώρας προς το νότο.
5. Έτσι ονομάζονται τα χρόνια από τον 11ο έως τον 8ο αιώνα