1ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών
Τάξη ΣΤ3
"Ο θαλασσοπόρος"

Αφού διαβάσεις το ποίημα λύσε το σταυρόλεξο.
1    2        3      
            
     4         
            
      5        
            
     6         
            
    7          
   8           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

οριζόντια

1. Ποταμός της Αμερικής.
4. Ποταμός της Ρωσίας
6. Χώρα της Ασίας με πρωτεύουσα το Δελχί.
8. Χώρα της Αμερικής με διάσημη διώρυγα.

κάθετα

2. Διώρυγα που βρίσκεται στην Αίγυπτο.
3. Φυτά με πολύ λεπτά και μακριά φύλλα.
5. Χώρα με πρωτεύουσα το Πεκίνο.
7. Αυτός μάχεται στις θάλασσες.