Οι ζώνες ασφαλείας

???
Το Περιβολάκι μας http://blogs.sch.gr/geapostoli/
Γεσθημανή Αποστολίδου

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Έλεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. !
???

Οι ζώνες ασφαλείας των αυτοκινήτων είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύουν την ασφάλεια του οδηγού και των επιβατών με το να:
- Σε εντός του οχήματος σε περίπτωση πρόσκρουσης.
- Σε και να μην κτυπήσεις στο , το ταμπλό, τον ανεμοθώρακα ή ακόμα και σε άλλους σε περίπτωση .
- Πρέπει πάντα να φοράτε ζώνες ασφαλείας ακόμα και αν το όχημα είναι εφοδιασμένο με αερόσακους. Οι δεν αντικαθιστούν τις ζώνες ασφαλείας.
- Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης να περνά πάνω από τον σας ακριβώς.
- Ρυθμίστε τη να περνά πάνω από τους γοφούς σας και όχι πάνω από το στομάχι σας.
- ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ βάζετε το μέρος της ζώνης που πρέπει να περνά πάνω από τον ώμο σας, κάτω από την σας.
-ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ την ζώνη για πάνω από άτομα την ίδια ώρα.