Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΑΤΖΙΚΕΡΤ

Στην Ανατολή τον 11ο αιώνα εμφανίστηκαν οι Σλτζούκοι Τούρκοι.
Το όνομά τους το οφείλουν στον πρώτο τους ηγέτη τον Σελτζούκ 

Το 1071 σουλτάνος (βασιλιάς) των Σελτζούκων ήταν ο Αλπ Ασλάν

Αυτοκράτορας του Βυζαντίου το 1071 ήταν ο Ρωμανός Δ΄ ο Διογένης
 
Στο Ματζικέρτ τον Αύγουστο του 1071 έγινε φονική μάχη.

Νίκησαν οι Σελτζούκοι επειδή ο στρατός που διέθετε ο Ρωμανός:
       1.  αποτελούνταν από μισθοφόρους
        2.  ήταν αγύμναστος
        3.  δεν είχε πειθαρχία
        4.  Είχαν καιρό να πληρωθούν

Η Αρμενία και οι πηγές του Ευφράτη ποταμού έγιναν  τούρκικο έδαφος.

Περισσότερα στοιχεία για όποιον ενδιαφέρεται:

Το Ματζικέρτ (σημερινό
Malazgιrt του νομού Muş)
βρίσκεται κοντά στη λίμνη Βαν
στους πρόποδες του όρους Αραράτ.
 Το έτος 2000 είχε πληθυσμό 23.697 κατοίκους
 (στην πλειοψηφία τους Κούρδους).