ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΕΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ
- ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΝΙΝΕΥΗ -

Ο Ηράκλειος:
-- Με συμπαράσταση της εκκλησίας αναδιοργάνωσε το στρατό
-- Ηγήθηκε προσωπικά του στρατού(Στρατηγός-Αυτοκράτωρ)
-- Δίνει συνεχείς μάχες εναντίον των Περσών

Στη Μάχη της Νινευή [στον Ευφράτη, κοντά στα Γαυγάμηλα]:
 --   Συντριβή των Περσών
 --   Οι Έλληνες ξαναπαίρνουν τις Ανατολικές Βυζαντινές Επαρχίες.

Ας παρατηρήσουμε την 1η εικόνα της  σελ. 19: Ο Ηράκλειος με τη μορφή του βασιλιά Δαβίδ  εικονίζεται να νικά τον γίγαντα Γολιάθ (που συμβολίζει τον πανίσχυρο βασιλιά των Περσών).