ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
  Για να ανορθώσει το κράτος ο Κωνσταντίνος Α΄
πήρε τα εξής μέτρα:

1.       Ίδρυσε νέο Διοικητικό Κέντρο στη θέση όπου βρισκόταν το Αρχαίο Βυζάντιο στην Ανατολή. 
          Το ονόμασε Κωνσταντινούπολη.
 

2.      
Αναγνώρισε στους Χριστιανούς το δικαίωμα να λατρεύουν το Θεό τους ελεύθερα.

3.       Καθιέρωσε τη διάκριση της Πολιτικής από τη Στρατιωτική Εξουσία.

4.       Έκοψε νέο χρυσό νόμισμα που ήταν σταθερό ο γνωστός Σόλιδος (λατινική λέξη που σημαίνει σταθερό)
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
 
Η απόφαση του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ να ιδρύσει Νέο Διοικητικό Κέντρο
υπαγορεύτηκε από τους ακόλουθους λόγους:

1.       Η Ανατολή διέθετε ακμαίο πληθυσμό και οικονομία σε αντίθεση με τη Δύση που βρισκόταν σε παρακμή.

2.      
Οι Χριστιανοί ήταν πολυάριθμοι στην Ανατολή. Οι Χριστιανοί στήριξαν πολιτικά τον Κωνσταντίνο  Α΄ .

3.      
Οι μεγάλες πόλεις της Ανατολής υπέφεραν από θρησκευτικές συγκρούσεις.

4.      
Τα βόρεια σύνορα τα απειλούσαν οι Γότθοι (στο Δούναβη)
            Tα Ανατολικά τα απειλούσαν οι Πέρσες (στον ποταμό Ευφράτη).
            Από το Βυζάντιο οι Ρωμαίοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτούς τους εχθρούς ευκολότερα.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3

Η Κωνσταντινούπολη που είναι γνωστή και ως "Νέα Ρώμη"
κτίστηκε στη θέση που
βρισκόταν το Αρχαίο Βυζάντιο .
Η θέση αυτή έχει πολλά στρατηγικά πλεονεκτήματα:

1.       Βρίσκεται στο σταυροδρόμι που συνδέει Ασία και Ευρώπη.

2.      
Από το Βόσπορο περνά όποιος ταξιδεύει για Εύξεινο Πόντο και όποιος από τη Σκυθία θέλει να φθάσει στη Μεσόγειο.

3.      
Όλοι οι Εμπορικοί Δρόμοι  από την Ανατολή περνούν από το Βυζάντιο.

4.      
Όπως αποδείχτηκε, το τείχος της Κωνσταντινούπολης κανείς δεν το απείλησε σοβαρά.
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
 
Ο Κωνσταντίνος Α΄ για να τιμήσει τους Χριστιανούς στρατιώτες
που έλαβαν μέρος στη μάχη εναντίον του Μαξεντίου:

1.       Έβαλε στο "Λάβαρο" (πολεμική σημαία) το σημείο του Σταυρού και το Μονόγραμμα "ΧΡ"
             (σημαίνει "ΧΡΙΣΤΟΣ" γι αυτό και το ονομάζουμε "Χριστόγραμμα")

2.      
Το Χριστόγραμμα ο Κωνσταντίνος το έβαλε και στην επίσημη σημαία της Αυτοκρατορίας
             και στην αυτοκρατορική του περικεφαλαία.

3.      
Το Χριστόγραμμα ο Κωνσταντίνος το έβαλε και στο Σόλιδο, το Χρυσό Νόμισμα του Ρωμαϊκού Κράτους.

  

 

 

 

 

 

 


 
 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5
 
Ο Κωνσταντίνος Α΄ συμφώνησε με τον Λικίνιο
να αναγνωρίσουν στους Χριστιανούς  το δικαίωμα να λατρεύουν ελεύθερα τον Θεό χωρίς να διώκονται.


Με βάση αυτή τη συμφωνία εκδόθηκε "ΕΔΙΚΤΟ" (Διάταγμα) που επιβάλλει την "ανεξιθρησκία":

1.       Όλοι οι πολίτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (και οι Χριστιανοί) είναι ελεύθεροι
            να  λατρεύουν το Θεό τους χωρίς να διώκονται.


2.      
Οι Χριστιανοί Ιερείς έχουν ίδια δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις με τους Ιερείς άλλων  θρησκειών του κράτους.


3.      
Οι διωγμοί των Χριστιανών έπαψαν όταν ο Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτωρ.

4.      
Η Εκκλησιαστική Περιουσία προστατεύεται από το Κράτος. Οι χριστιανικοί ναοί  κτίζονται με έξοδα του κράτους.

5.      
Καταργήθηκε η ποινή της Σταύρωσης ως απάνθρωπη.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6
 
 

1.       Στα πρώτα χρόνια του Βυζαντινού Κράτους κύρια πηγή πλούτου ήταν η γεωργία. 

2.      
Το Κράτος ακολουθούσε Παρεμβατική Πολιτική
  
                       α.    Με νόμο ορίζονταν οι τιμές των προϊόντων.
   
                      β.  Για το μετάξι, το αλάτι και τα μπαχαρικά το Κράτος είχε το "Μονοπώλιο".

3.      
 Εμπορικές συναλλαγές γίνονταν με βάση το χρυσό νόμισμα (εκχρηματισμένη οικονομία)
 
            Για τις καθημερινές αγορές προϊόντων κυκλοφορούσαν και χάλκινα νομίσματα μικρότερης αξίας

4.      
Οι ανταλλαγές "είδος με είδος" ήταν περιορισμένες.

5.      
 
Μεγάλες πόλεις στην Ανατολή ήταν σημαντικές γιατί με το εμπόριο συγκέντρωναν πολύ πλούτο.

6.      
Στις επαρχίες σιγά - σιγά η γη συγκεντρωνόταν στα χέρια πλούσιων γαιοκτημόνων

7.      
Το κράτος εισέπραττε φόρους από τους αγρότες. 

 


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7

1.       Στις αγροτικές περιοχές της Ανατολής οι πλούσιοι γαιοκτήμονες αγόραζαν από τους χρεωμένους μικροϊδιοκτήτες
            τα μικρά κτήματά τους και τα πρόσθεταν στην περιουσία τους που γινόταν όλο και περισσότερη.

2.      
Πολλοί μικροϊδιοκτήτες που αναγκάζονταν να πουλήσουν τα χωράφια τους
            έμεναν στην επαρχία και δούλευαν ως μισθωτοί στα χωράφια αυτά που τώρα πια δεν τους ανήκαν.

3.      
Ονομάζονταν "πάροικοι" ή "εξαρτημένοι αγρότες"  (ο πάροικος ήταν εξάρτημα του χωραφιού που καλλιεργούσε).

4.      
Τα παιδιά του πάροικου συνέχιζαν να δουλεύουν κι αυτά με τον ίδιο τρόπο  όπως ο πατέρας τους.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8
 
Οι φόροι που πλήρωναν οι αγρότες ήταν πολύ περισσότεροι από αυτούς που πλήρωναν οι κάτοικοι των πόλεων.

Γι  αυτό πολλοί Αγρότες αναγκάζονταν να πωλούν τα κτήματά τους.

1.        Κάποιοι έμεναν - εργάζονταν ως "πάροικοι" στα παλιά τους χωράφια.
             Πολλοί   καταφεύγουν στα μοναστήρια .
            
Άλλοι     καταφεύγουν  στις μεγάλες πόλεις.  

2.      
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα:
  1    Ο πληθυσμός των μεγάλων πόλεων αυξάνεται επικίνδυνα.
                                                 2  
Ο κόσμος που μαζεύεται στις μεγάλες πόλεις υποφέρει από φτώχια και ανεργία.
                                                 3   Συχνά προκαλούνται ταραχές από τον κόσμο που πεινά.
                                              

3.      
Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσε ο πολύς πληθυσμός των πόλεων - και ειδικά στην Πρωτεύουσα -
             οι Αυτοκράτορες αναγκάστηκαν   1   Να διανέμουν δωρεάν σιτάρι 
                                                         2  
Να οργανώνουν θεάματα στον Ιππόδρομο.


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9
 
Το 425 με διάταγμα του Θεοδοσίου Β΄ ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινουπόλεως.

1.      16 Ελληνόφωνες Έδρες (χρησιμοποιούσαν την Ελληνική γλώσσα).

2.      
15 Λατινόφωνες Έδρες. (χρησιμοποιούσαν την Λατινική γλώσσα).


3.      
Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου η Κωνσταντινούπολη άρχισε να συναγωνίζεται
            μεγάλα πολιτιστικά κέντρα της Αυτοκρατορίας (Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Ταρσό, Βόστρους). 

4.      
Όπως βλέπουμε από τις Ελληνόφωνες έδρες στο Πανεπιστήμιο, 
            ο  πολιτιστικός χαρακτήρας της Κωνσταντινούπολης είναι Ελληνικός.
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10
 

1.       Το 438 εκδόθηκε  μια συλλογή νόμων που περιλάμβανε όλα τα αυτοκρατορικά διατάγματα από το 312 μ.Χ.

2.      
Η συλλογή αυτή είναι γνωστή ως Θεοδοσιανός Κώδικας επειδή εκδόθηκε με διαταγή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄. 


3.      
Η έκδοση του Θεοδοσιανού Κώδικα διευκόλυνε πολύ τους δικαστές
            (μπορούσαν χωρίς κόπο να βρίσκουν παλαιά διατάγματα και να τα εφαρμόζουν στις δίκες).

4.      
Σήμερα σώζονται μερικά "βιβλία" από τον Θεοδοσιανό Κώδικα.
            Είναι πολύτιμα διότι αποτελούν βασική πηγή για τη μελέτη των κοινωνικών συνθηκών του 5ου  αιώνα μ.Χ.

 

 


 


 

  

 

 

 

 

 
 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11
 

1.       Αιρέσεις ονομάστηκαν οι παρεκκλίσεις από την ορθή Χριστιανική Διδασκαλία,
             όπως αυτή διατυπώθηκε επίσημα από τις Οικουμενικές Συνόδους 


2.      
Οι αποφάσεις των Συνόδων προσυπογράφονταν από τον Αυτοκράτορα και ήταν Νόμος του Κράτους.

3.      
Στο Θεοδοσιανό Κώδικα (ΙΔ΄ 1, 2) δίνεται ο ορισμός του Αιρετικού
            και δίνεται μια ιδέα από τις πιθανές ποινές για τους αιρετικούς. (ένθετο στη σελίδα 13 του σχολικού βιβλίου)
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12
 
ΑΡΕΙΑΝΙΣΜΟΣ "ΑΙΡΕΣΗ" ΤΟΥ 4ου ΑΙΩΝΑ
 

1.       Τον 4ο αιώνα η σημαντικότερη αίρεση ήταν ο Αρειανισμός.
            Αρχηγός της αιρέσεως ήταν ο  Άρειος, ένας Ιερέας από την Αλεξάνδρεια.
             Με τη  διδασκαλία του δημιούργησε διχασμό στην Αυτοκρατορία.


2.      
Βαθύτερα αίτια της αναστάτωσης που δημιούργησε ο Αρειανισμός:
              Οι Γότθοι    τον 4ο αιώνα    α.   κατείχαν σημαντικές θέσεις, ως ανώτατοι αξιωματούχοι του στρατού.
                                                             β.   Δέχτηκαν με ευκολία τη διδασκαλία του Αρείου
                                                                    που δεν δεχόταν την ισότητα των Προσώπων της Αγίας Τριάδος.
                                                             γ.    Με αυτό τον τρόπο αμφισβητούσαν την εξουσία της Εκκλησίας μέσα στο Βυζάντιο.
                                                           

3.      
 Χρειάστηκαν δύο Σύνοδοι να καταδικάσουν τους οπαδούς του Αρειανισμού.

4.     
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αρειανισμός σχεδόν εξαφανίστηκε όταν οι Γότθοι εκδιώχθηκαν από την Κωνσταντινούπολη,


 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13
 
ΝΕΣΤΟΡΙΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ 5ου ΑΙΩΝΑ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ (Γ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ)

1.       Στις αρχές του 5ου αιώνος ο επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος
            κήρυττε ότι ο Ιησούς γεννήθηκε ως άνθρωπος και ότι με τη θεία φώτιση έλαβε πνευματικά χαρίσματα.
            Όπως υποστήριζε, η Παναγία δεν γέννησε τον Υιό του Θεού αλλά έναν απλό άνθρωπο.


2.      
Η διδασκαλία του Νεστορίου      1. Αρνείται ότι ο Θεός κατέβηκε στη γη να σώσει τον άνθρωπο.
                                                                    2. Αρνείται ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί.
                                                                    3. Θεωρεί ότι η Παναγία ως γυναίκα "κατώτερη του άνδρα"
                                                                        δεν θα μπορούσε να "γεννήσει τον Υιό του Θεού".


3.      
Στη Σύνοδο της Εφέσου που ονομάστηκε Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος,
             ο Επίσκοπος Ρώμης Κάλλιστος και ο Επίσκοπος Αλεξανδρείας Κύριλλος υποστήριξαν την Ορθόδοξη Πίστη :
                    1.     Ο Χριστός είναι και Θεός και Άνθρωπος.
                    2.     Η Παναγία γέννησε τον "Θεόν αληθινόν" και γι αυτό είναι "Θεοτόκος".


4.      
Με την επικράτηση της Ορθόδοξης Διδασκαλίας εκτός των άλλων η γυναίκα θεωρείται ισότιμη με τον άνδρα.

            Η τύχη των Επαρχιών Συρίας, Αιγύπτου, Αρμενίας μετά τον 5ο αι

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14
ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ 5ου ΑΙΩΝΑ -
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΝΑΣ -

1.       Αντίθετα με όσα πίστευαν οι Νεστοριανοί, ο ηγέτης του Μονοφυσιτισμού αρχιμανδρίτης Ευτυχής
             κήρυττε ότι η θεότητα του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη φύση του.


2.      
Η αίρεση του Μονοφυσιτισμού καταδικάστηκε το 451στη Σύνοδο της Χαλκηδόνας (Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος)
            Όμως οι οπαδοί της απλώθηκαν πολύ γρήγορα στη Συρία, Παλαιστίνη και Αίγυπτο.

3.      
Η Βυζαντινή Κυβέρνηση κατεδίωξε τους Μονοφυσίτες χρησιμοποιώντας βία.
            Η καταπίεση ανάγκασε τους Μονοφυσίτες να μισήσουν την κεντρική διοίκηση
            και όταν η Σύρία και η Αίγυπτος απειλήθηκαν από τους Άραβες, οι "αιρετικοί" τους δέχτηκαν
            για να απαλλαγούν από την διοίκηση του Βυζαντίου.


4.      
Γράφει ο Μιχαήλ ο Σύρος :  1.     Ο αυτοκράτωρ Ηράκλειος αρνήθηκε να ακούσει τα παράπονα Σύρων Μονοφυσιτών.
                                                             2.    Οι "Ρωμαίοι" (Βυζαντινοί) λεηλατούσαν τις εκκλησίες και μοναστήρια των αιρετικών
                                                             3.    Ο Θεός τιμώρησε τον Ηράκλειο και τους "Ρωμαίους" για την σκληρότητά τους
                                                                    και "έφερε στο νότο τους γιους του Ισλάμ...
                                                             4.    Οι "γιοι του Ισλάμ" (Άραβες)
                                                                   "μας ελευθέρωσαν από την κακία, την οργή και τον σκληρό φανατισμό των Ρωμαίων".Η τύχη των Επαρχιών Συρίας, Αιγύπτου και Αρμενίας μετά τον 5ο αι.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15
 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ"
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

1.       Ί

2.      
Α

3.       Κ

4.       Έ
 


 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 16
 

1.       Ο Ιουστινιανός Α΄ με τους νόμους που επέβαλε ήθελε
            Ένα Κράτος     -     Μία Εκκλησία     -      Μία Νομοθεσία για όλη την Αυτοκρατορία


2.      
Με αυτό τον τρόπο πίστευε ότι θα γινόταν πραγματικότητα το όραμά του
             να ενώσει την Ανατολή και τη Δύση και να επαναφέρει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα παλαιά όριά της.
        

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 17
 
Η απόφαση του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ να ιδρύσει Νέο Διοικητικό Κέντρο
υπαγορεύτηκε από τους ακόλουθους λόγους:

1.       Οι "Δήμοι" την εποχή του Ιουστινιανού Α΄ ήταν Ομάδες του Ιπποδρόμου που είχαν εξελιχθεί σε ισχυρά σωματεία.
            Τις ομάδες αυτές τις ονόμαζαν τότε "Φατρίες".
            Ισχυρότερες από τις Φατρίες του Ιπποδρόμου ήταν οι Πράσινοι και οι Βένετοι.
            Οι ηγέτες τους απέκτησαν και πολιτική δύναμη.


2.      
Το 532 οι δύο μεγάλες Φατρίες (οι Πράσινοι και οι Βένετοι)
            ενώθηκαν με το λαό της Κωνσταντινούπολης και επαναστάτησαν.
            Η επανάσταση αυτή των Δήμων είναι γνωστή ως "ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΝΙΚΑ".

3.      
Ο Ιουστινιανός με τη βοήθεια της συζύγου του, Θεοδώρας,
                      κατέστειλε τη Στάση
                      και ενίσχυσε την αυτοκρατορική εξουσία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 18
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ "ΔΗΜΟΥΣ"

1.       Οι "Δήμοι" την εποχή του Ιουστινιανού Α΄ ήταν Ομάδες του Ιπποδρόμου
           Είχαν εξελιχθεί σε ισχυρά σωματεία. Τις ομάδες αυτές τις ονόμαζαν τότε "Φατρίες".
           Ανάλογα με τα διακριτικά χρώματα των αθλητών, οι Φατρίες του Ιπποδρόμου ήταν
              1      οι Λευκοί      (λευκό   διακριτικό χρώμα των αθλητών του ιπποδρόμου)
              2      οι Ρούσοι     (ερυθρό  διακριτικό χρώμα των αθλητών του ιπποδρόμου )
             3       οι Πράσινοι (πράσινο διακριτικό χρώμα των αθλητών του ιπποδρόμου)
             4       οι Βένετοι    (γαλάζιο διακριτικό χρώμα των αθλητών του ιπποδρόμου)


2.      
Ισχυρότερες από τις Φατρίες του Ιπποδρόμου ήταν οι Πράσινοι και οι Βένετοι.
            Οι ηγέτες τους απέκτησαν και πολιτική δύναμη.
           Οι Βένετοι συνήθως υποστήριζαν την Άρχουσα Τάξη της Κωνσταντινούπολης και ήταν Ορθόδοξοι.
           Οι Πράσινοι αντίθετα υποστήριζαν τις λαϊκές μάζες και τους φτωχούς αγρότες της Επαρχίας.
           Από αντίδραση στην άρχουσα τάξη, οι Πράσινοι ήταν Μονοφυσίτες.


3.     
Καθιερώθηκε, μια αντιπροσωπία από τις Φατρίες να δίνει στον Αυτοκράτορα κατάσταση με τα αιτήματα του λαού.

4.     
Το 532 τα σκληρά φορολογικά μέτρα είχαν δυσαρεστήσει το λαό.
          Έτσι οι δύο μεγάλες Φατρίες (οι Πράσινοι και οι Βένετοι)
ενώθηκαν
           και ζητούσαν από τον Ιουστινιανό να αντικαταστήσει τον Καλαπόδιο που ήταν Υπουργός Οικονομικών


5.     
Η αρνητική στάση σου Ιουστινιανού ευνόησε τη δημιουργία αναταραχής
          που σε λίγο εξελίχθηκε σε "Στάση" (επανάσταση).
          Οι Επαναστάτες είχαν σύνθημα τη λέξη "ΝΙΚΑ".
          Στις ταραχές κάηκαν πολλά Δημόσια Κτήρια - και Εκκλησίες.


6.     
Συνελήφθηκαν ως υποκινητές και αρχηγοί της Επανάστασης,
          δύο πρίγκιπες συγγενείς του Αναστασίου Α΄ (αυτοκράτορας μέχρι το 512). 
          Κατηγορήθηκαν ότι ήθελαν να διώξουν τον Ιουστινιανό και να προκαλέσουν χάος.


7.     
Ο Ιουστινιανός Α΄ φοβήθηκε  και σκέφτηκε να εγκαταλείψει την Πρωτεύουσα.
           Όμως η βασίλισσα Θεοδώρα τον στήριξε, τον βοήθησε να καταστείλει τη Στάση.


8.     
Από τότε η Αυτοκρατορική Εξουσία ενισχύθηκε. Οι Δήμοι έχασαν τη δύναμή τους.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19
 

1.       Ο Ιουστινιανός θέλησε να εκσυγχρονίσει τους νόμους της πολιτείας
            επειδή υπήρχαν πολλοί νόμοι που μεταξύ τους είχαν αντιφάσεις.
            Παραμέρισε πολλούς παλαιούς νόμους.
           Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε μία επιτροπή από στενούς του συνεργάτες με πρόεδρο τον Τριβωνιανό.


2.      
 Εκδόθηκαν οι εξής συλλογές νόμων:.    
                  1. Ιουστινιάνειος Κώδικας       Περιείχε  τους αυτοκρατορικούς νόμους
                                                                    που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
                  2. Πανδέκτης    Περιείχε Γνώμες Ρωμαίων Νομικών
                  3. Εισηγήσεις   Βοήθημα ("εγχειρίδιο") για τους φοιτητές της Νομικής
                  4. Νεαρές        [Νέοι Νόμοι]   Όλοι οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 μ.Χ.


3. 
Οι "Νεαρές" γράφονταν στα Ελληνικά επειδή οι πολίτες ιδίως στις Ανατολικές Επαρχίες δεν γνώριζαν Λατινικά.

4. 
Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού επηρέασε το "Δίκαιο" των λαών της Ευρώπης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20
 

1.       Ο Ιουστινιανός θέλησε να εκσυγχρονίσει τους νόμους της πολιτείας
            επειδή υπήρχαν πολλοί νόμοι που μεταξύ τους είχαν αντιφάσεις.
            Παραμέρισε πολλούς παλαιούς νόμους.
           Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε μία επιτροπή από στενούς του συνεργάτες με πρόεδρο τον Τριβωνιανό.


2.      
 Εκδόθηκαν οι εξής συλλογές νόμων:.    
                  1. Ιουστινιάνειος Κώδικας       Περιείχε  τους αυτοκρατορικούς νόμους
                                                                      που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
                  2. Πανδέκτης        Περιείχε Γνώμες Ρωμαίων Νομικών
                  3. Εισηγήσεις       Βοήθημα ("εγχειρίδιο") για τους φοιτητές της Νομικής
                  4. Νεαρές        [Νέοι Νόμοι]   Όλοι οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 μ.Χ.


3.      
Οι "Νεαρές" γράφονταν στα Ελληνικά επειδή οι πολίτες ιδίως στις Ανατολικές Επαρχίες δεν γνώριζαν Λατινικά.

4.   
Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού επηρέασε το Δίκαιο των λαών της Ευρώπης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 21
 

1.       Ο Ιουστινιανός θέλησε να εκσυγχρονίσει τους νόμους της πολιτείας
            επειδή υπήρχαν πολλοί νόμοι που μεταξύ τους είχαν αντιφάσεις.
            Παραμέρισε πολλούς παλαιούς νόμους.
           Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε μία επιτροπή από στενούς του συνεργάτες με πρόεδρο τον Τριβωνιανό.


2.      
 Εκδόθηκαν οι εξής συλλογές νόμων:.    
                  1. Ιουστινιάνειος Κώδικας       Περιείχε  τους αυτοκρατορικούς νόμους που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
                  2. Πανδέκτης                             Περιείχε Γνώμες Ρωμαίων Νομικών
                  3. Εισηγήσεις                            Βοήθημα ("εγχειρίδιο") για τους φοιτητές της Νομικής
                  4. Νεαρές                                   [= Νέοι Νόμοι]   Όλοι οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 μ.Χ.


3.      
Οι "Νεαρές" γράφονταν στα Ελληνικά επειδή οι πολίτες ιδίως στις Ανατολικές Επαρχίες δεν γνώριζαν Λατινικά.

4.      
Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού επηρέασε το "Δίκαιο" των λαών της Ευρώπης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22
 

1.       Ο Ιουστινιανός θέλησε να εκσυγχρονίσει τους νόμους της πολιτείας
            επειδή υπήρχαν πολλοί νόμοι που μεταξύ τους είχαν αντιφάσεις.
            Παραμέρισε πολλούς παλαιούς νόμους.
           Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε μία επιτροπή από στενούς του συνεργάτες με πρόεδρο τον Τριβωνιανό.


2.      
 Εκδόθηκαν οι εξής συλλογές νόμων:.    
                  1. Ιουστινιάνειος Κώδικας       Περιείχε  τους αυτοκρατορικούς νόμους που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
                  2. Πανδέκτης                             Περιείχε Γνώμες Ρωμαίων Νομικών
                  3. Εισηγήσεις                            Βοήθημα ("εγχειρίδιο") για τους φοιτητές της Νομικής
                  4. Νεαρές                                   [= Νέοι Νόμοι]   Όλοι οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 μ.Χ.


3.      
Οι "Νεαρές" γράφονταν στα Ελληνικά επειδή οι πολίτες ιδίως στις Ανατολικές Επαρχίες δεν γνώριζαν Λατινικά.

4.      
Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού επηρέασε το "Δίκαιο" των λαών της Ευρώπης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 23
 

1.       Ο Ιουστινιανός θέλησε να εκσυγχρονίσει τους νόμους της πολιτείας
            επειδή υπήρχαν πολλοί νόμοι που μεταξύ τους είχαν αντιφάσεις.
            Παραμέρισε πολλούς παλαιούς νόμους.
           Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε μία επιτροπή από στενούς του συνεργάτες με πρόεδρο τον Τριβωνιανό.


2.      
 Εκδόθηκαν οι εξής συλλογές νόμων:.    
                  1. Ιουστινιάνειος Κώδικας       Περιείχε  τους αυτοκρατορικούς νόμους που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
                  2. Πανδέκτης                             Περιείχε Γνώμες Ρωμαίων Νομικών
                  3. Εισηγήσεις                            Βοήθημα ("εγχειρίδιο") για τους φοιτητές της Νομικής
                  4. Νεαρές                                   [= Νέοι Νόμοι]   Όλοι οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 μ.Χ.


3.      
Οι "Νεαρές" γράφονταν στα Ελληνικά επειδή οι πολίτες ιδίως στις Ανατολικές Επαρχίες δεν γνώριζαν Λατινικά.

4.      
Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού επηρέασε το "Δίκαιο" των λαών της Ευρώπης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 24
 

1.       Ο Ιουστινιανός θέλησε να εκσυγχρονίσει τους νόμους της πολιτείας
            επειδή υπήρχαν πολλοί νόμοι που μεταξύ τους είχαν αντιφάσεις.
            Παραμέρισε πολλούς παλαιούς νόμους.
           Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε μία επιτροπή από στενούς του συνεργάτες με πρόεδρο τον Τριβωνιανό.


2.      
 Εκδόθηκαν οι εξής συλλογές νόμων:.    
                  1. Ιουστινιάνειος Κώδικας       Περιείχε  τους αυτοκρατορικούς νόμους που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
                  2. Πανδέκτης                             Περιείχε Γνώμες Ρωμαίων Νομικών
                  3. Εισηγήσεις                            Βοήθημα ("εγχειρίδιο") για τους φοιτητές της Νομικής
                  4. Νεαρές                                   [= Νέοι Νόμοι]   Όλοι οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 μ.Χ.


3.      
Οι "Νεαρές" γράφονταν στα Ελληνικά επειδή οι πολίτες ιδίως στις Ανατολικές Επαρχίες δεν γνώριζαν Λατινικά.

4.      
Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού επηρέασε το "Δίκαιο" των λαών της Ευρώπης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 25
 

1.       Ο Ιουστινιανός θέλησε να εκσυγχρονίσει τους νόμους της πολιτείας
            επειδή υπήρχαν πολλοί νόμοι που μεταξύ τους είχαν αντιφάσεις.
            Παραμέρισε πολλούς παλαιούς νόμους.
           Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε μία επιτροπή από στενούς του συνεργάτες με πρόεδρο τον Τριβωνιανό.


2.      
 Εκδόθηκαν οι εξής συλλογές νόμων:.    
                  1. Ιουστινιάνειος Κώδικας       Περιείχε  τους αυτοκρατορικούς νόμους που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
                  2. Πανδέκτης                             Περιείχε Γνώμες Ρωμαίων Νομικών
                  3. Εισηγήσεις                            Βοήθημα ("εγχειρίδιο") για τους φοιτητές της Νομικής
                  4. Νεαρές                                   [= Νέοι Νόμοι]   Όλοι οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 μ.Χ.


3.      
Οι "Νεαρές" γράφονταν στα Ελληνικά επειδή οι πολίτες ιδίως στις Ανατολικές Επαρχίες δεν γνώριζαν Λατινικά.

4.      
Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού επηρέασε το "Δίκαιο" των λαών της Ευρώπης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 26
 

1.       Ο Ιουστινιανός θέλησε να εκσυγχρονίσει τους νόμους της πολιτείας
            επειδή υπήρχαν πολλοί νόμοι που μεταξύ τους είχαν αντιφάσεις.
            Παραμέρισε πολλούς παλαιούς νόμους.
           Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε μία επιτροπή από στενούς του συνεργάτες με πρόεδρο τον Τριβωνιανό.


2.      
 Εκδόθηκαν οι εξής συλλογές νόμων:.    
                  1. Ιουστινιάνειος Κώδικας       Περιείχε  τους αυτοκρατορικούς νόμους που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
                  2. Πανδέκτης                             Περιείχε Γνώμες Ρωμαίων Νομικών
                  3. Εισηγήσεις                            Βοήθημα ("εγχειρίδιο") για τους φοιτητές της Νομικής
                  4. Νεαρές                                   [= Νέοι Νόμοι]   Όλοι οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 μ.Χ.


3.      
Οι "Νεαρές" γράφονταν στα Ελληνικά επειδή οι πολίτες ιδίως στις Ανατολικές Επαρχίες δεν γνώριζαν Λατινικά.

4.      
Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού επηρέασε το "Δίκαιο" των λαών της Ευρώπης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 27
 

1.       Ο Ιουστινιανός θέλησε να εκσυγχρονίσει τους νόμους της πολιτείας
            επειδή υπήρχαν πολλοί νόμοι που μεταξύ τους είχαν αντιφάσεις.
            Παραμέρισε πολλούς παλαιούς νόμους.
           Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε μία επιτροπή από στενούς του συνεργάτες με πρόεδρο τον Τριβωνιανό.


2.      
 Εκδόθηκαν οι εξής συλλογές νόμων:.    
                  1. Ιουστινιάνειος Κώδικας       Περιείχε  τους αυτοκρατορικούς νόμους που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
                  2. Πανδέκτης                             Περιείχε Γνώμες Ρωμαίων Νομικών
                  3. Εισηγήσεις                            Βοήθημα ("εγχειρίδιο") για τους φοιτητές της Νομικής
                  4. Νεαρές                                   [= Νέοι Νόμοι]   Όλοι οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 μ.Χ.


3.      
Οι "Νεαρές" γράφονταν στα Ελληνικά επειδή οι πολίτες ιδίως στις Ανατολικές Επαρχίες δεν γνώριζαν Λατινικά.

4.      
Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού επηρέασε το "Δίκαιο" των λαών της Ευρώπης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 28
 

1.       Ο Ιουστινιανός θέλησε να εκσυγχρονίσει τους νόμους της πολιτείας
            επειδή υπήρχαν πολλοί νόμοι που μεταξύ τους είχαν αντιφάσεις.
            Παραμέρισε πολλούς παλαιούς νόμους.
           Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε μία επιτροπή από στενούς του συνεργάτες με πρόεδρο τον Τριβωνιανό.


2.      
 Εκδόθηκαν οι εξής συλλογές νόμων:.    
                  1. Ιουστινιάνειος Κώδικας       Περιείχε  τους αυτοκρατορικούς νόμους που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
                  2. Πανδέκτης                             Περιείχε Γνώμες Ρωμαίων Νομικών
                  3. Εισηγήσεις                            Βοήθημα ("εγχειρίδιο") για τους φοιτητές της Νομικής
                  4. Νεαρές                                   [= Νέοι Νόμοι]   Όλοι οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 μ.Χ.


3.      
Οι "Νεαρές" γράφονταν στα Ελληνικά επειδή οι πολίτες ιδίως στις Ανατολικές Επαρχίες δεν γνώριζαν Λατινικά.

4.      
Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού επηρέασε το "Δίκαιο" των λαών της Ευρώπης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 29
 

1.       Ο Ιουστινιανός θέλησε να εκσυγχρονίσει τους νόμους της πολιτείας
            επειδή υπήρχαν πολλοί νόμοι που μεταξύ τους είχαν αντιφάσεις.
            Παραμέρισε πολλούς παλαιούς νόμους.
           Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε μία επιτροπή από στενούς του συνεργάτες με πρόεδρο τον Τριβωνιανό.


2.      
 Εκδόθηκαν οι εξής συλλογές νόμων:.    
                  1. Ιουστινιάνειος Κώδικας       Περιείχε  τους αυτοκρατορικούς νόμους που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
                  2. Πανδέκτης                             Περιείχε Γνώμες Ρωμαίων Νομικών
                  3. Εισηγήσεις                            Βοήθημα ("εγχειρίδιο") για τους φοιτητές της Νομικής
                  4. Νεαρές                                   [= Νέοι Νόμοι]   Όλοι οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 μ.Χ.


3.      
Οι "Νεαρές" γράφονταν στα Ελληνικά επειδή οι πολίτες ιδίως στις Ανατολικές Επαρχίες δεν γνώριζαν Λατινικά.

4.      
Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού επηρέασε το "Δίκαιο" των λαών της Ευρώπης.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 19
 

1.       Ο Ιουστινιανός θέλησε να εκσυγχρονίσει τους νόμους της πολιτείας
            επειδή υπήρχαν πολλοί νόμοι που μεταξύ τους είχαν αντιφάσεις.
            Παραμέρισε πολλούς παλαιούς νόμους.
           Στην προσπάθειά του αυτή τον βοήθησε μία επιτροπή από στενούς του συνεργάτες με πρόεδρο τον Τριβωνιανό.


2.      
 Εκδόθηκαν οι εξής συλλογές νόμων:.    
                  1. Ιουστινιάνειος Κώδικας       Περιείχε  τους αυτοκρατορικούς νόμους που εκδόθηκαν πριν τον Ιουστινιανό.
                  2. Πανδέκτης                             Περιείχε Γνώμες Ρωμαίων Νομικών
                  3. Εισηγήσεις                            Βοήθημα ("εγχειρίδιο") για τους φοιτητές της Νομικής
                  4. Νεαρές                                   [= Νέοι Νόμοι]   Όλοι οι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 μ.Χ.


3.      
Οι "Νεαρές" γράφονταν στα Ελληνικά επειδή οι πολίτες ιδίως στις Ανατολικές Επαρχίες δεν γνώριζαν Λατινικά.

4.      
Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού επηρέασε το "Δίκαιο" των λαών της Ευρώπης.