Ιστοσελίδα της Λυσσαρέας Αρκαδίας

Κεντρική Δημοτικό Τραγούδι Αρχαία Ηραία Πολιτιστικά Νέα Γεωπόνος Παραδοσιακή Μαγειρική


 

 

 


Αύγουστος

Όγδοος μήνας τοῦ Οὶκονομικοῦ Ἔτους  Ἔχει 31 ἡμέρες
Ο Αύγουστος είναι ο τρίτος και τελευταίος θερινός μήνας
Η ημέρα έχει περίπου 13 ώρες και η νύκτα περίπου 11.
Αντιστοιχεί περίπου με τον 3ο μήνα του Αττικού Ημερολογίου (τον Εκατομβαιώνα)


  Απ τον 6ο αι πΧ (μεταρρύθμηση Νουμά) μέχρι το 153 μ.Χ.  οι Ρωμαίοι τον ονόμαζαν  Sextilis (=Έκτος. Το Έτος άρχιζε τον Μάρτιο)
Όπως μαθαίνουμε απ' τόν Πλούταρχο:
« ... τῶν δέ λοιπῶν [μηνών] ἕκαστον ἀπό τῆς τάξεως, ὥσπερ ἀριθμοῦντες, ὠνόμαζον πέμπτον, ἕκτον, ἕβδομον, ὄγδοον, ἕνατον, δέκατον. Εἶτα ὁ πέμπτος ἀπό Καίσαρος τοῦ καταγωνισαμένου Πομπήιον Ἰούλιος. ὁ δέ ἕκτος Αὔγουστος ἀπό τοῦ δευτέρου μέν ἄρξαντος, Σεβαστοῦ  δέ ἐπικληθέντος, ώνομάσθη....»
(Πλουτάρχου, Νουμάς, 19.3.6-19.4.4)


Την 22α Αυγούστου ο ήλιος εισέρχεται στον Αστερισμό της Παρθένου
Μην ξεχάσουμε να απολαύσουμε τις δύο αυγουστιάτικες πανσελήνους.
(την Πέμπτη 2  Αυγούστου και την Παρασκευή
31 Αυγούστου)
. 
 
Πως ονομαζόταν στην αρχαιότητα ο Αύγουστος  
 

Στούς   Δελφούς

ὀνομαζόταν

Βοαθόος

Στήν ρχαία Ήλιδα  ὀνομαζόταν Δάματρος
Στήν ρχαία Δήλο  

ὀνομαζόταν

Βουφονιών
Στήν   ρχαία Ἀθήνα ὀνομαζόταν Εκατομβαιών
Στήν   ρχαία Σπάρτη

ὀνομαζόταν

Πάναμος
Στήν   ρχαία Βοιωτία ὀνομαζόταν Παμβοιώτιος
Στήν   ρχαία Θεσσαλία ὀνομαζόταν Φυλλικός
Στήν   ρχαία Σελεύκεια ὀνομαζόταν Αφροδίσιος
Στήν   ρχαία Λαμία ὀνομαζόταν Ιπποδρόμιος  
Στήν ρχαία Κρήτη ὀνομαζόταν Θεσμοφοριών
Στήν  ρχαία Ρόδο ὀνομαζόταν Δάλιος
Στήν ρχαία Ἐπίδαυρο ὀνομαζόταν Προράτιος
Στήν ρχαία  Μακεδονία ὀνομαζόταν Γορπιαίος
Στήν ρχαία Βιθυνία

ὀνομαζόταν

Αφροδίσιος
Στήν ρχαία  Κύπρο ὀνομαζόταν Αφροδίσιος
Στήν ρχαία Μίλητο ὀνομαζόταν Βοηδρομιών
Στήν ρχαία Αἰτωλία ὀνομαζόταν Προκύκλιος
Στήν ρχαία Σάμο ὀνομαζόταν Πελυσιών  
Στήν ρχαία Σικελία

ὀνομαζόταν

Πάναμος


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

a
Στείλτε το μήνυμά σας στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση geioanni@sch.gr 
Copyright © Οκτώβριος 2005
Η Ιστοσελίδα μας ενημερώνεται τακτικά (τουλάχιστον κάθε μήνα)

< >ΤελευταίαΕνημέρωση  της  Ιστοσελίδας</ > 05-Αυγ-2011