Ιστοσελίδα της Λυσσαρέας Αρκαδίας

Κεντρική Δημοτικό Τραγούδι Αρχαία Ηραία Πολιτιστικά Νέα Γεωπόνος Παραδοσιακή Μαγειρική


 

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΤΙΜΟΥΝ

ΦΡΑΓΚΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΑΞΟΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΟΣ
ΠΡΩΤΗ

"ΚΥΡΙΑΚΗ"(τον Χριστό)

Di Manche Sonn Tag Sun Day

Sunne Sun Manche = Ήλιος

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ Lun Di Mon  Tag Mon Day Luna Mona Moon = Σελήνη
ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ Mar Di Diens Tag Tues  Day Mars Tiw Tuesdiens = Άρης
ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΕΟΤΟΚΟ Mercre  Di MittwochTag Wednes Day Mercurius Nedenodin = Ερμής
ΠΕΜΠΤΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ Jeu Di Donners Tag Thurs  Dey Jupiter Thonar =Δίας -ουρανός
ΕΚΤΗ
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΣΤΑΥΡΩΣΗ Vendre Di Frei  Tag Fri  Day Vendre Venus Fria = Αφροδίτη
ΕΒΔΟΜΗ
(ΣΑΒΒΑΤΟ)
ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ Same Di Sams  Tag Satur Day Sams Saturn = Κρόνος