Ιστοσελίδα της Λυσσαρέας Αρκαδίας

Κεντρική Δημοτικό Τραγούδι Αρχαία Ηραία Πολιτιστικά Νέα Γεωπόνος Παραδοσιακή Μαγειρική


ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ  

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
ΜΕ ΑΤΤΙΚΟΥΣ  ΜΗΝΕΣ
ΕΟΡΤΗ - (ΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΘΕΟΣ)  
ΠΡΩΤΟΣ

MARTIUS

   Mars = Άρης (Θεός του πολέμου)   ΕΝΝΑΤΟΣ ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ    Ελαφηβόλια (Άρτεμις Θεά του κυνηγίου)
ΔΕΥΤΕΡΟΣ AURELIUS    Aperio = Ανοίγω (Μήνας της Άνοιξης)   ΔΕΚΑΤΟΣ ΜΟΥΝΥΧΙΩΝ     Μουνύχια , Βραυρώνια  -   (Άρτεμις)
ΤΡΙΤΟΣ MAJUS    Μαία = Θεότητα του τοκετού   ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΘΑΡΓΗΛΙΩΝ    Θαργήλια  - (Απόλλων και Άρτεμις)  
ΤΕΤΑΡΤΟΣ JUNIUS   Juno  =  προς τιμήν της Ήρας   ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΣΚΙΡΟΦΟΡΙΩΝ    Σκιροφόρια  - (Αθηνά)  
ΠΕΜΠΤΟΣ  QUENTILIS   Πέμπτος(Ιούλιος βλ. Νουμάς,19,4,1)   ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΩΝ    Παναθήναια , Κρόνια(Απόλλων-Κρόνος)  
ΕΚΤΟΣ SEXTILIS   Έκτος(Αύγουστος βλ.Νουμάς 19,4,3)   ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝ   Μεταγείτνια, Ηράκλεια - (Απόλλων)  
ΕΒΔΟΜΟΣ  SEPTEMBER    Septem = Επτά  (Έβδομος  μήνας)   ΡΕΙΤΟΣ ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝ    Ελευσίνια Μυστήρια - Βοηδρόμια  
ΟΓΔΟΟΣ OCTOBER    Octo =  Οκτώ  (Όγδοος  μήνας)   ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΥΑΝΕΨΙΩΝ    Πυανέψια, Θεσμοφόρια  -  (Απόλλων)  
ΕΝΝΑΤΟΣ  NOVEMBER    Novem =  Εννέα  (Ένατος  μήνας )   ΠΕΜΠΤΟΣ ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΩΝ  Μαιμακτήρια,  Πομπαία (Ζεύς Μαίμακτος)  
ΔΕΚΑΤΟΣ  DECEMBER    Decem = Δέκα  (Δέκατος   Μήνας)   ΕΚΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΕΩΝ    Ποσείδεα ,  Αλώα - (Ποσειδών)  
ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ  JANUARIUS    Ιανός  =  Μέγας Θεός του Χειμώνα   ΕΒΔΟΜΟΣ ΓΑΜΗΛΙΩΝ   Γαμήλια,ΤριέσπεροΗρακλέους (Ζευς-Ήρα)  
ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ FEBRUARIUS   Februo (μήνας καθαρμών Νουμάς19,5,2)   ΟΓΔΟΟΣ ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ    Ανθεστήρια  -  (Διόνυσος)